Umowa na Apache podpisana. USA pożyczą nam 2 miliardy dolarów


Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę offsetową, w wyniku której na terenie Polski zostanie ustanowione zaplecze obsługowo-naprawcze istotnych elementów wyposażenia śmigłowca uderzeniowego. Elementem kontraktu była pożyczka Stanów Zjednoczonych w kwocie 2 miliardów dolarów na modernizację polskiego wojska.

Offset na Apache dla Wojska Polskiego

AH-64 Apache w locie / fot. Nicky Boogaard, CC-BY-SA 2.0

Przedmiotem umowy offsetowej jest m.in. pozyskanie zdolności w zakresie wsparcia, napraw i obsługi technicznej kluczowych komponentów śmigłowca, używanych w walce i rozpoznaniu, w tym układów naprowadzania i wskazywania celów. Dzięki tej umowie w polskim przemyśle obronnym ustanowione zostaną także zdolności w zakresie diagnozowania i weryfikacji ewentualnych niesprawności oraz częściowego serwisowania radarów kierowania ogniem LONGBOW.

W ramach pierwszej, podpisanej dziś umowy offsetowej w zakładach WZL-1 w Bydgoszczy powstanie centrum serwisowe kluczowych części do śmigłowców. Natomiast 8 śmigłowców Apache z zasobów armii USA trafi już w przyszłym roku do Polski. W tej chwili trwa już szkolenie żołnierzy Wojska Polskiego na tych maszynach.

Powyższe zdolności powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu dostępności operacyjnej śmigłowców APACHE w trakcie ich eksploatacji w SZ RP.

Umowa offsetowa obejmuje łącznie dwa zobowiązania o łącznej wartości ok. 300 mln zł, które zostaną zrealizowane w ciągu 5 lat. Jest to pierwsza z kilku umów, jakie Skarb Państwa zamierza zawrzeć w ramach pozyskania śmigłowców uderzeniowych AH-64E.

We wrześniu 2022 r., Polska przekazała do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zapytanie ofertowe (Letter of Request) dotyczące pozyskania 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN na potrzeby Lotnictwa Wojsk Lądowych.

21 sierpnia 2023 r. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN.

Pozyskiwanie nowych śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE wiąże się z zastosowaniem mechanizmów offsetowych, dzięki którym zostaną zwiększone zdolności produkcyjne, serwisowe i obsługowe polskiego przemysły obronnego. Do najważniejszych, oczekiwanych zdolności przemysłowych należy pozyskanie kompetencji serwisowanych w zakresie samej platformy AH-64E APACHE jak również całej rodziny silników, które będą wykorzystywane przez kilka najnowocześniejszych platform, które weszły, bądź w najbliższym czasie wejdą na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

Szczegółowy harmonogram dostaw określony zostanie w umowie dostawy (LOA) i uzależniony będzie od możliwości produkcyjnych amerykańskich podmiotów przemysłowych, niemniej strona polska, dążąc do jak najszybszego osiągnięcia wymaganych zdolności operacyjnych w obszarze zdolności przeciwpancernych oraz wsparcia powietrznego zapewnianego przez śmigłowce uderzeniowe na rzecz pododdziałów Wojsk Lądowych, zainicjowała również rozmowy dotyczące zastosowania rozwiązań pomostowych, w ramach których brana jest pod uwagę możliwość wykorzystania w pierwszym okresie śmigłowców z zasobów Armii Stanów Zjednoczonych.

Całkowity koszt pozyskania śmigłowców wraz z zapasem amunicji oraz pakietami szkoleniowym i logistycznym, jak również szczegółowy zakres pozyskiwanych technologii w ramach mechanizmów offsetowych, zostaną określone w umowach zawieranych ze stroną amerykańską.

Śmigłowce AH-64E APACHE

AH-64 Apache / fot. wikipedia.org

Śmigłowce AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN są to maszyny, które nie tylko w pełni wpisują się w wymagania Sił Zbrojnych RP, ale znalazły również uznanie u szerokiego grona odbiorców poza Stanami Zjednoczonymi. Do użytkowników śmigłowców AH-64E APACHE GUARDIAN należą Wielka Brytania, Korea Południowa i Tajwan, czyli kraje uwzględniające potrzebę uzyskania jak najwyższego poziomu interoperacyjności z Armią Stanów Zjednoczonych, która jest największym użytkownikiem tych śmigłowców na świecie. AH-64E APACHE są również wykorzystywane przez Indie, Indonezję, Egipt, Maroko, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w ostatnim czasie znalazły uznanie również w Australii, która użytkowała dotychczas śmigłowce Eurocopter TIGER. Najnowszą wersję śmigłowca zamówił również Katar, a starsze wersje są wykorzystywane także przez Grecję, Holandię, Japonię, Izrael, Kuwejt i Singapur.

Śmigłowce AH-64E APACHE są jedynymi dostępnymi obecnie maszynami produkcji zachodniej wyposażonymi w zaawansowany radar kierowania ogniem AN/APG-78 LONGBOW. Jest to również konstrukcja o dużym potencjale modernizacyjnym, która jeszcze przez dekady będzie stanowiła dominującą platformę w siłach zbrojnych o najwyższych potencjałach. Przykładem efektywnego rozwoju śmigłowca jest nie tylko wzrost jego funkcjonalności względem wersji AH-64D APACHE LONGBOW, m.in. poprzez możliwość sterowania rojem dronów przez załogę oraz współpracę z większymi bezzałogowymi systemami powietrznymi, ale również obniżenie o 25% kosztów eksploatacji.

Śmigłowce AH-64E APACHE posiadają również większy udźwig oraz zintegrowane uzbrojenie pokładowe o większej sile rażenia (w postaci jednolufowego działka kalibru 30 mm) niż większość konkurencyjnych rozwiązań tego typu. Śmigłowce będą współdziałały z najnowszą wersją czołgów ABRAMS oraz będą wkomponowane w całość systemu rażenia polskich Sił Zbrojnych. Śmigłowce posiadają również szeroki wachlarz zintegrowanego uzbrojenia zapewniającego wysokie zdolności w zakresie rażenia celów naziemnych, w tym opancerzonych, ale także możliwość zwalczania platform powietrznych, takich jak np. bezzałogowe systemy powietrzne.

Pożyczka FMF

Także dziś Stany Zjednoczone ogłosiły podpisanie umowy wartej 2 miliardów dolarów umowy o pożyczce wojskowej (FMF) w celu wsparcia modernizacji obrony Polski.

Pożyczki bezpośrednie FMF są narzędziem współpracy w zakresie bezpieczeństwa zarezerwowanym dla niektórych z naszych najważniejszych partnerów w zakresie współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

Źródło: Agencja Uzbrojenia, state.gov

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz