24 radarów wczesnego wykrywania P-18PL trafi do Wojska Polskiego


Została podpisana umowa na dostawy radarów wczesnego wykrywania P-18PL. Wartość zamówienia wynosi ponad 3,1 mld zł brutto. Umowa zostanie zrealizowana w latach 2027-2035, zaś dostawa pierwszych radarów rozpocznie się najpóźniej w 2027 r.

P-18PL / fot. PIT-Radwar S.A./Kacper BAKUŁA/Agencja Uzbrojenia

Przedmiotem umowy jest dostawa 24 radarów wczesnego wykrywania P-18PL wraz z pakietem logistycznym oraz szkoleniowym. Umowę zawarto pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-NAREW w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz Sp. z o.o., Mesko S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Radary wczesnego wykrywania (RWW) P-18PL służą do określania położenia celów na maksymalnym dystansie kilkuset kilometrów dla zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu WISŁA i krótkiego NAREW. Zasadniczymi częściami składowymi RWW są trzy elementy: (1) wóz antenowy WA-18, zawierający system antenowy, aparaturę nadawczo-odbiorczą, system przetwarzania sygnałów, system identyfikacji swój-obcy oraz systemy pomocnicze, (2) wóz wskaźnikowy WW-18 z lokalnym i wynośnym stanowiskiem operatora, systemem urządzeń komunikacji oraz układami pomocniczymi, (3) jednostka zasilania JZ-18, zawierająca podwójny zespół prądotwórczy, system rozdziału zasilania oraz systemy pomocnicze.

„Zawarcie umowy na dostawę ponad dwudziestu radarów P-18PL to kolejny, znaczący krok w budowie systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Dzięki tym radarom nasz system otrzyma całkiem nowe zdolności „identyfikowania” zagrożeń na bardzo dużych dystansach. Radary P-18PL, pozyskiwane w ramach programu NAREW, służyć będą nie tylko dla warstwy krótkiego zasięgu, ale dla całego zintegrowanego systemu, gdyż będą stanowiły źródło informacji dla zintegrowanego systemu dowodzenia walką IBCS (Integrated Battle Command System). Z technicznego punktu widzenia to bardzo innowacyjna konstrukcja, która wykorzystując dojrzałą technologię anten Yagi-Uda, dzięki odpowiedniej obróbce cyfrowej, znacząco zwiększy potencjał obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej” – wskazał gen. bryg. dr inż. Michał MARCINIAK, Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia, pełnomocnik MON ds. Budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej.

Podstawowym zadaniem systemu NAREW będzie zapewnienie osłony wojskom i obiektom w obszarze prowadzonych działań oraz bazom lotniczym, a także uzupełnienie systemu ognia przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu WISŁA na małych wysokościach, prowadzenie działań w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym w każdych warunkach, w dzień i w nocy. Zestaw NAREW przeznaczony będzie przede wszystkim do zwalczania pilotowanych środków napadu powietrznego, rakiet samosterujących oraz bezzałogowych statków powietrznych na małych wysokościach.

Budowę systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej we wszystkich jego warstwach, realizowano przede wszystkim w oparciu o rozpoczęty w marcu 2018 r. program WISŁA, zawartą we wrześniu 2021 r. umowę ramową na realizację programu NAREW, a także na podstawie podpisanej w kwietniu 2022 r. umowy wykonawczej na pozyskanie wstępnych elementów systemu efektora w ramach projektu „mała NAREW”, zawartych umów z marca i kwietnia 2023 r. dotyczących realizacji programu PILICA+ oraz umów z września br. na dostawę kluczowych elementów dla 23 zestawów NAREW, tj. efektorów i wyrzutni współpracujących z IBCS, a także umów dotyczących pozyskania elementów dla 6 baterii II fazy programu WISŁA.

W skład zestawów NAREW wejdą m.in.: pojazdy specjalne, kabiny operacyjne i kabiny kierowania walką, mobilne węzły łączności, sensory optoelektroniczne, rakiety wraz z wyrzutniami, samochody transportowo-załadowcze, pakiety szkoleniowe i logistyczne oraz radary będące przedmiotem projektów rozwojowych, współfinansowanych przez NCBR, w tym radar wielofunkcyjny kierowania ogniem SAJNA, radar wczesnego wykrywania celów P-18PL i radary pasywnej lokacji PET/PCL.

Budowa systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej stanowi priorytet w obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Realizacja powyższych programów i pozyskane w ich ramach wyposażenie zapewni nie tylko zdolności stanowiące odpowiedź na zagrożenia współczesnego i przyszłego pola walki, ale przełoży się również na interoperacyjność z innymi armiami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Program NAREW jest największym i najbardziej złożonym programem modernizacyjnym w historii Sił Zbrojnych RP, o szacunkowej wartości sięgającej kilkudziesięciu miliardów złotych. Należy podkreślić, że jego głównym wykonawcą są spółki polskiego przemysłu obronnego, dla których realizacja tego kontraktu stanowi szansę na ustanowienie nowych oraz rozwinięcie już posiadanych kompetencji w obszarze zaawansowanych systemów uzbrojenia. Okres realizacji oraz wolumen zamówień pozwolą ponadto zapewnić rozwój zdolności podmiotów zaangażowanych w realizację tego programu w całym cyklu życia systemu, tj. na etapach produkcji, dostaw, późniejszego serwisowania oraz modernizacji.

Więcej o wojsku i uzbrojeniu przeczytasz klikając na poniższą grafikę, a tutaj zapoznasz się z naszą encyklopedią broni i uzbrojenia:

Źródło: Agencja Uzbrojenia

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz