Adrian Woś

Student historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania naukowe dot. imperium Medo-Perskiego w czasach Kserksesa I, religioznawstwa (rola zwierząt w religiach Bliskiego Wschodu) oraz kontaktów międzykulturowych w kręgu cywilizacji bliskowschodnich i śródziemnomorskich.


Artykuł autorstwa:

Herod Wielki – tragiczna klęska czy słuszne odrzucenie?

Herod Wielki – tragiczna klęska czy słuszne odrzucenie?

Rzymski pisarz i filozof Makrobiusz żyjący w V w. n.e. pisząc o Herodzie Wielkim przytoczył słowa Oktawiana Augusta, iż lepiej być świnią na dworze tego władcy, niż jego synem. Herod był jedynym władcą Judei, którego po śmierci potomni nazwali „Wielkim”.

Okres amarneński – historia monoteizmu w starożytnym Egipcie

Okres amarneński – historia monoteizmu w starożytnym Egipcie

W Egipcie w czasach XVIII dynastii, podobnie jak w Europie w XVI wieku, doszło do reformacji i kontrreformacji, i oba te wydarzenia odcisnęły swoje piętno na dalszych losach historii. A wszystko za sprawą młodego faraona, którego imię współcześni mu kapłani wymazali z kart historii Egiptu.