Dariusz Ostapowicz


Artykuł autorstwa:

Bitwa pod Boremlem 18-19 kwietnia 1831 r.

W czasie powstania listopadowego miało miejsce wiele, mniejszych i większych bitew, które w ten czy inny sposób wpłynęły na jego losy. Także wyprawa gen. Dwernickiego, jakkolwiek różnie oceniana, wpłynęła w pewien sposób na jego losy, a także miała znaczenie w kwestii losów części ludności Ziem Zabranych. Niniejszy artykuł Dariusza Ostapowicza w 180. rocznicę bitwy pod […]

Rola Ziem Zabranych w powstaniu listopadowym

„Rewolucja 29-go wiedziała to dobrze, jeszcze przed wybuchnieniem swoim, że tylko przez zbrojne wtargnienie do ziem zabranych, to jest obrócenie przeciwko Moskwie całej kilkunastomilionowej ludności polskiej (…) wywikłać się zdoła z rzędu wypadków nie mających przyszłości” pisał Mochnacki na kartach swojego Powstania narodu. Wypada skorygować to zdanie, gdyż sprzysiężeni nie podjęli żadnych konkretnych kroków w […]