dr Jacek Feduszka


Artykuł autorstwa:

Podstęp rosyjski,  czyli o próbie zdobycia twierdzy zamojskiej  przez wojska rosyjskie w 1706 roku

Podstęp rosyjski, czyli o próbie zdobycia twierdzy zamojskiej przez wojska rosyjskie w 1706 roku

30 VIII 1705 roku pod Narwą Rzeczypospolita podpisała akt przymierza z Rosją. Strony zobowiązywały się prowadzić walkę ze Szwecją, aż do zwycięstwa. Rosja przyrzekała udzielić Polsce pomocy zbrojnej oraz wesprzeć finansowo Rzeczypospolitą sumą 200 tys. rubli rocznie. Oprócz działań skierowanych przeciwko głównym siłom szwedzkim, plan działań rosyjskich przewidywał opanowanie kluczowych punktów strategicznych na południowo-wschodnich terenach […]