Jakub Zyska


Artykuł autorstwa:

Politrucy w Armii Berlinga

Politrucy w Armii Berlinga

W maju 1943 roku z inicjatywy sowieckiej, niezależnie od legalnego rządu polskiego w Londynie powstała 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, będąca zalążkiem tzw. Ludowego Wojska Polskiego. Utworzenie polskich jednostek z jednej strony umożliwiło wszystkim Polakom którzy „nie zdążyli do Andersa” wyrwanie się z radzieckich więzień i łagrów oraz powrót do ojczyzny godnie z bronią […]