Krzysztof Hipp


Artykuł autorstwa:

„Dzieje Syrii” - J. Żebrowski - recenzja

„Dzieje Syrii” - J. Żebrowski - recenzja

Autorem książki jest zmarły w 2010 r. politolog i dyplomata Janusz Żebrowski, który przez wiele lat zajmował się historią i kulturą krajów arabskich. Był on również autorem dwóch innych publikacji: Libia z 1978 r. orazMaroko: współczesność a historia z 2001 r.). Recenzowana tutaj książka jest ostatnią jego publikacją z 2006 r. Do moich rąk trafiło jej drugie wydanie. […]

„Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu” - A. Smogorzewska, F.M. Stępniowski (red.) - recenzja

„Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu” - A. Smogorzewska, F.M. Stępniowski (red.) - recenzja

Recenzowana książka ukazała się w 2009 r. Jest to ósmy tytuł w serii podręczników akademickich, które zostały wydane nakładem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zaznaczono w przedmowie podręcznik „(…) został napisany głównie z myślą o studentach I roku studiów archeologicznych”. Autorami są naukowcy zatrudnieni i związani z tym Instytutem oraz osoby z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej […]

„Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela” - M. Liverani – recenzja

„Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela” - M. Liverani – recenzja

Z przyjemnością przedstawiam Państwu recenzję nowej pozycji, dotyczącej historii i archeologii starożytnego Izraela, opublikowanej w serii Biblioteka Humanisty, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to praca wybitnego włoskiego biblisty i asyrologa - Mario Liverani.

„Rzym” - A. Gabucci - recenzja

„Rzym” - A. Gabucci - recenzja

Kolejna pozycja z serii Leksykony Cywilizacji wydawnictwa Arkady poświęcona jest starożytnemu Rzymowi. Autorka Ada Gabucci jest archeolożką, specjalizującą się w studiach nad antycznym Rzymem.

„Mezopotamia” - E. Ascalone - recenzja

„Mezopotamia” - E. Ascalone - recenzja

Na polskich półkach księgarskich nie spotkamy wielu książek o starożytnym Bliskim Wschodzie. Obok nielicznych publikacji fachowych, adresowanych do małego kręgu specjalistów, od czasu do czasu pojawiają się opracowania encyklopedyczne przeznaczone dla szerszego kręgu czytelników. Taką książką jest leksykon Mezopotamia, wydany w 2009 roku przez wydawnictwo Arkady.

„Kultura mezopotamska a Biblia” – T. Jelonek - recenzja

„Kultura mezopotamska a Biblia” – T. Jelonek - recenzja

W 2009 roku nakładem wydawnictwa Petrus ukazała się książka księdza Tomasza Jelonka pt. Kultura mezopotamska a Biblia. Autor jest profesorem teologii biblijnej Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie. Jak sam tytuł wskazuje, publikacja dotyczy kontaktów pomiędzy królestwami Judei oraz Izraela, a imperiami nowoasyryjskim i nowobabilońskim. Przyjrzyjmy się poszczególnym rozdziałom.

„Obraz świata, bóstwa i człowieka w kulturze starożytnej...” - B. W. Matysiak - recenzja

„Obraz świata, bóstwa i człowieka w kulturze starożytnej...” - B. W. Matysiak - recenzja

Ksiądz Bogdan Wiktor Matysiak z wykształcenia jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Obecnie profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jest samodzielnym pracownikiem naukowym na Wydziale Teologii. W książce pt. Obraz świata, bóstwa i człowieka w kulturze starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu stara się przedstawić koncepcje religijne tych obu starożytnych kręgów kulturowych.