Łukasz Zawadzki


Artykuł autorstwa:

Inicjowanie aktywności kulturalnej przez władzę komunistyczną na ziemiach polskich w latach 1944–49

Ekspansja stalinizmu w Polsce od roku 1944,  tj. począwszy od przekroczenia przez Armię Czerwoną przedwojennej granicy II Rzeczypospolitej - zmierzała nie tylko do opanowania instytucji życia publicznego. Stosownie bowiem do znamiennego sformułowania Józefa Dżugszwilego – „pisarze, inżynierowie dusz ludzkich” – to literaci obarczeni zostali balastem dydaktyki, realizowanej w ramach etyki i poetyki socrealizmu.