Marlena Bodo


Artykuł autorstwa:

Porównanie przepisów wybranych kodeksów obowiązujących w XIX wieku w państwach zaborczych Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Porównanie przepisów wybranych kodeksów obowiązujących w XIX wieku w państwach zaborczych Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Oko za oko, ząb za ząb – stare lex babilońskie wybrzmiewa z kilku różnych źródeł poznania prawa, jak  choćby z Biblii i zarazem z Kodeksu Hammurabiego. Liczące ponad trzydzieści cztery wieki dzieła prawodawcze stworzone dla różnych zbiorowisk ludzkich o odmiennych kulturach, przy utrudnieniach komunikacyjnych, miały podobne przepisy prawa. Jakże, z samej już analogii, wiele wspólnego mają […]