Monika Gierczak


Artykuł autorstwa:

Ze zmarłymi w odwiedziny

Ze zmarłymi w odwiedziny

Cywilizacje prekolumbijskie od zawsze wzbudzały zainteresowanie swoją kulturą, tak różną od kategorii europejskich. Niekiedy z przerażeniem czyta się o krwawych rytuałach, czy innych niespotykanych nigdzie wcześniej świętach i obrzędach.   Świat Inków opierał się na kalendarzu księżycowym i co należy podkreślić, w zależności od przynależności do grupy społecznej obchodzono inne święta. Wszyscy jednak bez wyjątku brali udział […]