Patryk Janiak

Patryk JaniakMenedżer, wydawca, zaangażowany w walkę z katastrofą klimatyczną, okazjonalny podróżnik, jego pasją jest historia.

Wieloletni współpracownik portalu historia.org.pl gdzie recenzuje książki z zakresu jego głównych zainteresowań tj. okresu końca XIX w. aż po 1945 r. Ponadto interesuje się historią reformacji, historią ludową i nierówności społecznych oraz historią Chin.

Publikuje ponadto w portalu Liberte. Posiada wieloletnie doświadczenie jako menedżer i wydawca w wydawnictwach dostarczających informacji dla specjalistów.


Artykuł autorstwa:

„Początki ideologii faszystowskiej (1918-1925)” - E. Gentile - recenzja (2)

„Początki ideologii faszystowskiej (1918-1925)” - E. Gentile - recenzja (2)

Włoski faszyzm był tylko lichą odmianą komunizmu (Dostosowaną do Europy Zachodniej), albo kolejną emanacją nacjonalizmu. Takie głosy słyszy się często czy to na rozlicznych forach dyskusyjnych czy też w opracowaniach. Emilio Gentile staje na stanowisku, że takie postawienie sprawy to mocne niedocenienie tej jednej z straszniejszych doktryn XX w. Doktryny, która mogła funkcjonować jako samodzielny […]

„Szczęśliwy w III Rzeszy” - M. Żak - recenzja

„Szczęśliwy w III Rzeszy” - M. Żak - recenzja

Czy Polacy w czasie Drugiej Wojny Światowej byli niejako skazani na cierpienie, nieudane powstania i miliony zabitych? Marek Żak pisząc swoją książkę zdaje się stawiać tezę, że niekoniecznie. Na pewno bohater, którego nam przedstawia, jest jedyny w swoim rodzaju i zdecydowanie odróżnia się od pokolenia Kolumbów. Nie jest to postać którą da się lubić. Nie […]

„Lista Göringa”– W. H. Burke - recenzja

„Lista Göringa”– W. H. Burke - recenzja

Czy wiedziałeś, że Goering będzie miał, być może, własne drzewko w alei „Sprawiedliwych wśród narodów świata„ w słynnym Yad Vashem? Oczywiście nie chodzi tu o Wielkiego Łowczego Trzeciej Rzeszy, a o jego znacznie mniej znanego, młodszego brata. Wiliam Burke rozpoczął bowiem starania o właściwe uhonorowanie tego, co robił Albert Goering. Prezentowana zaś pozycja jest zapisem ”odkrywania” przez […]

„Totalitaryzmy XX wieku, Idee, instytucje, interpretacje”- praca zbiorowa - recenzja

„Totalitaryzmy XX wieku, Idee, instytucje, interpretacje”- praca zbiorowa - recenzja

Czy dziś w zalewie setek publikacji, da się jeszcze coś napisać o totalitaryzmach, które tak straszliwie doświadczyły miniony wiek? Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wydając zbiorową pracę, będącą podsumowaniem konferencji naukowej na ten właśnie temat, pokazuje że nadal możemy i powinniśmy na nowo interpretować to zjawisko. Nasza praca zaś nad zrozumieniem ich istoty, ciągle daleka jest od […]

„Religia w Trzeciej Rzeszy” - A. Kmak-Pamirska - recenzja

„Religia w Trzeciej Rzeszy” - A. Kmak-Pamirska - recenzja

Kompletna i całościowa próba ujęcia ogółu stosunków religijnych w czasach III Rzeszy to książka, której w Polsce jeszcze nie było. Mamy w jednym miejscu zebrany opis stosunków z Kościołem Katolickim, Ewangelickim jak i rodzące się ruchy neopogańskie oraz sam kult osoby Fuehrera. Od razu trzeba też zaznaczyć, że proponowane opracowanie ma charakter wprowadzający do tematu […]

„31. Dywizja Grenadierów Waffen SS. Grenadierzy dunajscy i szwabscy” - R. Pencz - recenzja

„31. Dywizja Grenadierów Waffen SS. Grenadierzy dunajscy i szwabscy” - R. Pencz - recenzja

Jeśli interesujesz się niemieckimi siłami zbrojnymi podczas Drugiej Wojny Światowej, pozornie jesteś w doskonałej sytuacji. Półki w księgarniach uginają się pod stosami książek, a ich tytuły krzyczą „X dywizja Waffen SS„, albo ”wojsko Hitlera” etc. Niemniej trafić na naprawdę dobrą pozycję jest bardzo trudno, a większość tej literatury jest mocno powierzchowna. Książki Rudolfa Pencza jest […]

„Wojna Goebbelsa. Triumf intelektu” - D. Irving - recenzja

„Wojna Goebbelsa. Triumf intelektu” - D. Irving - recenzja

Czasem by sprostować tezy z jednej książki należy napisać drugą. Otrzymujemy biografię Josepha Goebbelsa pióra kontrowersyjnego historyka Davida Irvinga. Książka zawiera olbrzymi zasób informacji (jest to jedna z najobszerniejszych i drobiazgowych biografii Goebbelsa), niemniej wiele sądów Autora dalekich jest od obiektywności. Podczas czytania wymaga olbrzymiej uwagi i wiedzy na temat postaci ministra propagandy III Rzeszy. […]

„Rumunia, zapomniany sojusznik Hitlera” - D. Deletant - recenzja

„Rumunia, zapomniany sojusznik Hitlera” - D. Deletant - recenzja

Wydawnictwo Bellona przygotowało dla nas książkę o państwie zwykle pomijanym w rozważaniach o bojach wielkich mocarstw. Państwie, które było jednocześnie najważniejszym z „drugorzędnych” sojuszników zarówno Osi, jak i potem państw alianckich. Książka koncentruje się jednak na okresie 1938-1944 r. to jest okresie współpracy z Osią.

„Rumunia, zapomniany sojusznik Hitlera” - D. Deletant - recenzja

„Rumunia, zapomniany sojusznik Hitlera” - D. Deletant - recenzja

Wydawnictwo Bellona przygotowało dla nas książkę o państwie zwykle pomijanym w rozważaniach o bojach wielkich mocarstw. Państwie, które było jednocześnie najważniejszym z „drugorzędnych” sojuszników zarówno Osi, jak i potem państw alianckich. Książka koncentruje się jednak na okresie 1938-1944 r., to jest okresie współpracy z Osią. Duży nacisk Autor położył na rolę marszałka Antonescu, który odpowiedzialny […]

„Hitler dowódca wojskowy” - R. Matthews - recenzja

„Hitler dowódca wojskowy” - R. Matthews - recenzja

Wydawnictwo Bellona przygotowało dla nas książkę która skupić ma się na jednym aspekcie osobowości Hitlera. Mianowicie przybliżyć nam postać Fuehrera III Rzeszy tylko i wyłącznie w aspekcie dowodzenia wojskowego. W ten sposób otrzymujemy analizę jednego z bodajże kluczowych elementów Drugiej Wojny Światowej, tj. dowodzenia Hitlera siłami zbrojnymi III Rzeszy.