Pawel Behrendt | HISTORIA.org.pl - historia, kultura, muzea, matura, rekonstrukcje i recenzje historyczne

Pawel Behrendt


Artykuł autorstwa:

Konflikt radziecko-chiński w latach 60-tych XX w.

Konflikt radziecko-chiński w latach 60-tych XX w.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie konfliktu radziecko-chińskiego z lat 60-tych ubiegłego stulecia na tle całokształtu stosunków pomiędzy tymi państwami.