Piotr Rapiński


Artykuł autorstwa:

Polscy lotnicy w armii carskiej podczas I wojny światowej

Polscy lotnicy w armii carskiej podczas I wojny światowej

Dokonania Polaków, lotników służących w armiach państw zaborczych podczas I wojny światowej są słabo znane. Trudno znaleźć publikacje i dokumenty dotyczące działań Polaków - lotników, którzy podczas konfliktu toczącego się w latach 1914-1918 odnosili sukcesy i po zakończeniu wojny włączyli się w proces budowy sił powietrznych odrodzonego państwa polskiego. Szczególnie wielką rolę odegrali Polacy służący […]