dr Piotr Tafiłowski

Doktor historii UW, adiunkt na Wydziale Humanistycznym UMCS. Specjalności: historia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka, technologie informacyjne. Zainteresowania historyczne: późne średniowiecze i renesans.

Artykuł autorstwa:

„Sarkofag Władysława II Jagiełły i Donatello…” – A. Boczkowska – recenzja

„Sarkofag Władysława II Jagiełły i Donatello…” – A. Boczkowska – recenzja

Anna Boczkowska jest znakomitym historykiem sztuki, autorką wielu prac poświęconych symbolicznej interpretacji dzieł Hieronima Boscha (m.in. książek Hieronim Bosch: astrologiczna symbolika jego dzieł, Wrocław 1977 czy Tryumf Luny i Wenus: pasja Hieronima Boscha, Kraków 1980). Spod jej pióra wyszło także opracowanie poświęcone nagrobkom Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka (Herkules i Dawid z rodu Jagiellonów, Warszawa 1993). W […]

„Prowincjonalizacja Europy: myśl postkolonialna i różnica historyczna” - D. Chakrabarty - recenzja

„Prowincjonalizacja Europy: myśl postkolonialna i różnica historyczna” - D. Chakrabarty - recenzja

To nie jest książka o Europie, jej tytuł może być nieco mylący. Myślę, że uprawnione będzie postawienie jej w jednym rzędzie ze znanymi już od lat polskiemu czytelnikowi takimi pozycjami jak Egipt na wystawie świata T. Mitchella (Warszawa 2001) czy przede wszystkimOrientalizm E. W. Saida (Warszawa 1991).

Centralny katalog starych druków Biblioteki Narodowej w Warszawie - wywiad

Centralny katalog starych druków Biblioteki Narodowej w Warszawie - wywiad

Rozmowa z Panią Marią Zychowiczową, bibliotekoznawcą, od 37 lat zatrudnioną w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej, która większość czasu pracy spędziła przy prowadzeniu centralnego katalogu starych druków.

„Polityka książąt mazowieckich…” - A. Salina - recenzja

„Polityka książąt mazowieckich…” - A. Salina - recenzja

Dzieje Mazowsza budzą już od dawna zainteresowanie historyków, co zaowocowało publikacją wydawnictw źródłowych, takich jak kodeksy dyplomatyczne, oraz wielu opracowań monograficznych, aczkolwiek trudno uznać, że wiemy na jego temat już wszystko. Stan badań nad dzielnicą po dziś dzień jest niezadowalający. Ostatnio sporo uwagi poświęcają tej problematyce historycy związani z Akademią Humanistyczną w Pułtusku. Dotychczasowy „mazowiecki” […]

„Ciekawość świata w średniowiecznej Polsce…” - A. Krawiec - recenzja

„Ciekawość świata w średniowiecznej Polsce…” - A. Krawiec - recenzja

Problematyka staropolskiej ciekawości świata nieustannie wzbudza zainteresowanie badaczy. Literatura przedmiotu jest dość obfita i tu tytułem przykładu wymienię tylko najnowsze wydawnictwa: Kazimierza Maliszewskiego W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie (Lublin 2006) oraz dwa tomy Staropolskiego oglądu świata – Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją (Toruń 2009).

„Między wojną a dyplomacją...” - F. Kubiaczyk - recenzja

„Między wojną a dyplomacją...” - F. Kubiaczyk - recenzja

„Pisanie o polityce zagranicznej Ferdynanda Katolickiego nie jest zadaniem łatwym. W historiografii utrwalił się bowiem zwyczaj łącznego analizowania Królów Katolickich – Izabeli I Kastylijskiej i Ferdynanda II Aragońskiego. W zgodnej opinii historyków są oni uważani za fundatorów Hiszpanii nowożytnej. Można nawet przeczytać, że w historii Hiszpanii jest okres przed Królami Katolickimi i po Królach Katolickich. Dość powszechnie idealizuje się […]

„Powrót Martina Guerre’a” - N.Z. Davis - recenzja

„Powrót Martina Guerre’a” - N.Z. Davis - recenzja

Powrót Martina Guerre’a to książka jakich mało. Niewiele publikacji poświęconych mikrohistoriom ukazuje się na naszym rynku. Najsłynniejszą z nich jest oczywiście Ser i robaki : wizja świata pewnego młynarza z XVI w. (polskie wydanie: Warszawa 1989) Carlo Ginzburga. Mamy także Montaillou, wioskę heretyków 1294-1324 Emmanuela Le Roy Ladurie (polskie wydanie: Warszawa 1988). Charakterystyczne, że obie te książki powstały na podstawie akt […]

„Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe” - A. Warburg - recenzja

„Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe” - A. Warburg - recenzja

Co jakiś czas wydawcy publikują nie tylko teksty nowo powstałe, lecz także sięgają po dzieła dawnych mistrzów, których rozległa erudycyjna wiedza, znajomość języków klasycznych oraz źródeł, często dziś zapoznanych czy zaginionych, ich intuicja badawcza oraz wrażliwość historyczna budzą do dziś podziw i szacunek.

„Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku”… - Z. Wojtkowiak - recenzja

„Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku”… - Z. Wojtkowiak - recenzja

W wyniku działań wojennych pustoszących Rzeczpospolitą poczynając od „potopu szwedzkiego” w połowie XVII wieku, a następnie rozbiorów i zmian granic państwowych (od końca XVIII do połowy XX wieku) wiele polskich dzieł sztuki, zbiorów bibliotecznych i archiwaliów znalazło się w posiadaniu państw ościennych. Książki i rękopisy wywozili znad Wisły Szwedzi i Rosjanie. Część tych kolekcji udało […]

„Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X-XII wiek” - C.K. Święcki - recenzja

„Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X-XII wiek” - C.K. Święcki - recenzja

Czy po wnikliwych studiach Zofii Kozłowskiej-Budkowej, Brygidy Kürbis, Teresy Michałowskiej, Mariana Plezi, Edwarda Potkowskiego i innych można jeszcze powiedzieć coś nowego na temat kultury rękopisu w Polsce w najwcześniejszym okresie jej dziejów historycznych? Okazuje się, że zadanie to jest bardzo trudne i powiedzmy od razu, że Autor recenzowanej książki nie poradził sobie z nim. I […]