dr Rafał Łatka

dr Rafał ŁatkaHistoryk i politolog, dr nauk społecznych z zakresu nauk o polityce (specjalność historia najnowsza Polski). Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Autor wielu publikacji naukowych i popularnych, w tym publikacji książkowej Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów (Kraków 2012), redaktor tomów studiów: Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944- 2010. Studia i materiały (Kraków 2013) oraz Realizm polityczny (opublikowany w specjalnym numerze pisma ,,Politeja”, Kraków 2013).

Członek redakcji pism: ,,Glaukopis” ,,Myśl.PL” oraz portalu Myśl.24.pl,. Współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Myśli Politycznej, Centrum im. Władysława Grabskiego oraz portalu promującego historię Histmag.org. Organizator ogólnopolskich konferencji naukowych: Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (Kraków 2014), Różne wymiary realizmu politycznego w Polsce ,,ludowej” (Kraków 2012), Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944-2010 (Kraków 2011).

Zainteresowania badawcze: historia relacji stosunków państwo- Kościół w PRL, realizm polityczny, komunizm.

Artykuł autorstwa:

„Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych. Studia” – red. T. Gąsowski – recenzja

„Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych. Studia” – red. T. Gąsowski – recenzja

Polskich uczelni, szczególnie tych o najdłuższych tradycjach akademickich, nie udało się komunistycznym władzom w Polsce nigdy całkowicie opanować. Niejednokrotnie to właśnie z nich wychodził opór przeciwko naporowi reżimu. Stało się to szczególnie widoczne w latach osiemdziesiątych, gdy na wielu uczelniach w wyniku „Karnawału Solidarności” doszło do daleko idących zmian.

„Rzeczpospolita wolnych ludzi. Janusz Kurtyka w mediach - wybór wywiadów, artykułów, oświadczeń z lat 2000-2010” - A. Arseniuk, F. Musiał - recenzja

„Rzeczpospolita wolnych ludzi. Janusz Kurtyka w mediach - wybór wywiadów, artykułów, oświadczeń z lat 2000-2010” - A. Arseniuk, F. Musiał - recenzja

Janusz Kurtyka był niewątpliwie człowiekiem, który wywarł znaczący wpływ na rozwój polskiej historiografii dziejów najnowszych. Sprawując funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dał się poznać, jako człowiek konsekwentnie dążący do odkłamywania historii PRL-u, był człowiekiem skrajnie niepodległościowym, jak określił go Filip Musiał. W przygotowanym przez Andrzeja Arseniuka i Filipa Musiała tomie widzimy Kurtykę, jako badacza, prezesa ważnej […]

„Ulotki, hasła, anonimy. Formy indywidualnego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego w Polsce w okresie 1945- 1989” - J. Dardzińska - recenzja

„Ulotki, hasła, anonimy. Formy indywidualnego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego w Polsce w okresie 1945- 1989” - J. Dardzińska - recenzja

Od pewnego czasu Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął na szerszą skalę wydawanie albumów dotyczacych różnorodnej problematyki z zakresu historii Polski „ludowej”. Tego typu forma wydawnicza przy prezentacji niektórych elementów dziejów komunistycznego zniewolenia Polski jest o wiele bardziej adekwatna, niż klasyczna monografia naukowa. Do tego typu wydawnictw należy książka: Ulotki, hasła, anonimy. Formy indywidualnego sprzeciwu wobec systemu […]

„Między wojną a więzieniem 1945- 1953. Młoda Inteligencja Katolicka” - A. Friszke - recenzja

„Między wojną a więzieniem 1945- 1953. Młoda Inteligencja Katolicka” - A. Friszke - recenzja

Andrzej Friszke od wielu lat w swojej pracy naukowej zajmuje się dziejami polskiej opozycji w okresie Polski „ludowej”. Najbardziej znany jest z publikacji dotyczących Komitetu Obrony Robotników, pisanych z wielką przychylnością dla tego środowiska, a przede wszystkim dla Jacka Kuronia. Książka Między wojną a więzieniem 1945- 1953. Młoda Inteligencja Katolicka, która niedawno ukazała się na […]

„Gułag” – T. Kizny, współpraca D. Roynette – recenzja

„Gułag” – T. Kizny, współpraca D. Roynette – recenzja

Literatura łagrowa stale od właściwie lat 50. XX wieku intensywnie się rozszerza. Współcześnie tematyka sowieckich łagrów pozostaje interesująca zarówno dla historyków, jak i czytelników ich dzieł. Niemniej jednak wydawnictwa albumowe dot. wspomnianej problematyki są ciągle niezwykle rzadkie. Album przygotowany przez Tomasz Kiznego we współpracy z graficzką Dominique Roynette jest pod tym właśnie względem dziełem wyjątkowym.

„Polacy Ratujący Żydów. Tom I: Historie niezwykłe” red. J. Żaryn, T. Sudoł; „T. II: Słownik” red. J. Hera - recenzja

„Polacy Ratujący Żydów. Tom I: Historie niezwykłe” red. J. Żaryn, T. Sudoł; „T. II: Słownik” red. J. Hera - recenzja

Na temat polskich Żydów powstała już ogromna i różnorodna literatura. Niemniej jednak ciągle istnieją ważne pola badawcze dotąd nie zagospodarowane, lub opisane w niedostatecznym stopniu. Problematyka jaką poruszają dwa świeżo wydane tomu dokumentów Polacy Ratujący Żydów dotyczą tematyki poruszanej rzadko, mimo jej znacznej istotności, bądź też przedstawianej w wykrzywionym świetle.

„Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1970- 1980” – red. E. Wojcieszyk – recenzja

„Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1970- 1980” – red. E. Wojcieszyk – recenzja

Tematyka polityki władz PRL wobec Kościoła katolickiego pozostaje ciągle w centrum zainteresowania badaczy dziejów najnowszych Polski. Świadczą o tym regularnie wydawane publikacje dot. wspomnianej problematyki, a przede wszystkim istotny wzrost prac wydawanych na temat działań aparatu partyjno - państwowego oraz struktur bezpieki wobec duchowieństwa i katolików w poszczególnych regionach kraju. Recenzowany tom przedstawia wspomnianą problematykę […]