Artykuły z tagiem:: "Akademia Ignatianum w Krakowie"

„Examina novitiorum (egzaminy nowicjuszów) jezuitów z Braniewa z lat 1569-1574” - J. Łukaszewska-Haberkowa (oprac.) - recenzja

„Examina novitiorum (egzaminy nowicjuszów) jezuitów z Braniewa z lat 1569-1574” - J. Łukaszewska-Haberkowa (oprac.) - recenzja

Nakładem Wydawnictwa WAM oraz Akademii Ignatianum ukazał się dość wyjątkowy zbiór źródeł do historii Towarzystwa Jezusowego. Są to egzaminy nowicjuszów, czyli serie odpowiedzi na pytania zadawane przez egzaminatora, które służyły sprawdzeniu predyspozycji kandydata do przyszłego życia zakonnego. Jest to źródło, z którego można zaczerpnąć wiele ciekawych informacji, nie tylko związanych z historią Kościoła i jezuitów.

„Gala Boksu Intelektualnego” - powstanie warszawskie

„Gala Boksu Intelektualnego” - powstanie warszawskie

Seria debat oksfordzkich „Gala Boksu Intelektualnego UJ vs. Ignatianum„ miała swój początek w listopadzie 2011r. Pierwsza z cyklu dyskusja ”Palestyna w ONZ – za czy przeciw?” przyciągnęła znaczną liczbę zainteresowanych.