Artykuły z tagiem:: "Barbara Engelking"

„Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” – B. Engelking, J. Leociak – recenzja

„Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” – B. Engelking, J. Leociak – recenzja

Miasto w mieście. To proste stwierdzenie jest kwintesencją tego, czym było getto warszawskie. Wydzielona dzielnica mieszkalna, odgrodzona od reszty Warszawy – tzw. aryjskiej części – murem i zasiekami stała się samodzielnym, autarkicznym tworem. Choć getto istniało niecałe trzy lata (od października 1940 r. do kwietnia 1943 r.) odcisnęło swoje piętno w świadomości warszawiaków, a także […]

„Jest taki piękny słoneczny dzień…” - B. Engelking - recenzja

„Jest taki piękny słoneczny dzień…” - B. Engelking - recenzja

Druga wojna światowa była sprawdzianem człowieczeństwa. Chciałoby się wierzyć, że zdanym jak najlepiej. W świetle najnowszych badań okazuje się jednak, że bohaterstwo nie było tak powszechne. Polacy w latach 1942-1945 nie byli tylko obrońcami narażającymi swoje życie i przerażonymi obserwatorami. Wybierali również role denuncjatorów, uczestników polowań, a nawet morderców. O tej ciemnej stronie polskiej moralności […]

„Żydzi w powstańczej Warszawie” B. Engelking, D. Libionka - recenzja

„Żydzi w powstańczej Warszawie” B. Engelking, D. Libionka - recenzja

Po opublikowaniu w roku 1994 przez Gazetę Wyborczą tekstu M. Cichego i A. Michnika Polacy - Żydzi: czarne karty Powstania Warszawskiego ((„Gazeta Wyborcza” z 29–30.01.1994 r.;)), temat Żydów w ogarniętej powstaniem Warszawie roku 1944 do dnia dzisiejszego budzi głębokie kontrowersje i wywołuje niepotrzebne, niezdrowe emocje. Sprawę zdają się ostatecznie wyjaśnić autorzy wydanego w roku 2009 opracowania pt. Żydzi w powstańczej Warszawie. - Barbara […]

„Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942-1945” - praca zbiorowa - recenzja

„Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942-1945” - praca zbiorowa - recenzja

Postawa Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej od wielu lat była przedmiotem badań. Obraz wyłaniający się z dotychczasowych publikacji był bardzo pozytywny, a jego przekaz jednostronny: Polacy z narażeniem życia ratowali Żydów. Wspominano co prawda o szantażowaniu, denucjowaniu i szmalcownictwu, ale raczej jako marginalnym zjawisku. Autorzy tej książki odważyli się zerwać maskę milczenia i […]

„JEST TAKI PIĘKNY SŁONECZNY DZIEŃ... Losy Żydów szukających ratunku…” - B. Engelking - recenzja

„JEST TAKI PIĘKNY SŁONECZNY DZIEŃ... Losy Żydów szukających ratunku…” - B. Engelking - recenzja

Niedawno miałem okazję recenzować książkę prof. Jana Grabowskiego JUDENJAGD. Polowanie na Żydów 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu, teraz nadszedł czas na tekst poświęcony pracy prof. Barbary Engelking JEST TAKI PIĘKNY SŁONECZNY DZIEŃ... Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945, która również ukazała się nakładem Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

„‘Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią!’…” - B. Engelking, J. Grabowski - recenzja

„‘Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią!’…” - B. Engelking, J. Grabowski - recenzja

Zagadnienie przestępczości to jeden z tych tematów, który jest niezmiernie zajmujący dla wszystkich interesujących się historią życia codziennego danej epoki. Niedawno na półkach księgarń pojawiła się bardzo ciekawa i pionierska pozycja traktująca o tym zagadnieniu w odniesieniu do żydowskiej społeczności Warszawy w latach 1939-1942.