Artykuły z tagiem:: "Jan Zamoyski"

Kim był ojciec pierwszego ordynata kozłowieckiego, czyli słowo o Janie Zamoyskim

Kim był ojciec pierwszego ordynata kozłowieckiego, czyli słowo o Janie Zamoyskim

W roku 1836 właścicielem Kozłówki został Jan Zamoyski. Jego ojcem był XII ordynat, Stanisław, prezes senatu Królestwa Polskiego, zaś matką słynna z urody i zalet ducha Zofia, księżniczka Czartoryska, córka Izabeli z Flemingów i Adama Kazimierza, generała ziem podolskich. Ciotką Jana była Anna Sapieżyna, od której właśnie nabył majątek. Jan Zamoyski urodził się 16 lutego […]

Jak Jan Zamoyski zatrzymał Rumunię...

Jak Jan Zamoyski zatrzymał Rumunię...

Nie wiele osób zdaje sobie sprawę, iż państwo rumuńskie lub Rumunia mogły ukształtować się już na początku XVII wieku. Kraj, który dziś określamy tą nazwą powstał dopiero w 1877 roku i aż do lat pięćdziesiątych XX wieku zmieniał swoją strukturę narodową wraz z granicami. Można zadać pytanie, dlaczego opisując polskie wielkie zwycięstwa autor sięga do […]

Bitwa pod Byczyną. Zamoyski upokarza Habsburgów i gwarantuje tron Zygmuntowi III

Bitwa pod Byczyną. Zamoyski upokarza Habsburgów i gwarantuje tron Zygmuntowi III

 Ta jednak z najważniejszych i najsłynniejszych bitew końca XVI wieku zarówno dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak i Jana Zamoyskiego rozegrała się 24 stycznia 1588 roku. Bitwa ta nie tylko ostatecznie przesądziła o klęsce Maksymiliana Habsburga w wyścigu o polską koronę, ale przede wszystkim wzmocniła pozycję Jana Zamoyskiego w Rzeczypospolitej.