Artykuły z tagiem:: "Muzeum Zamojskie w Zamościu"

Wystawa: „Od Horodła do Horodła 1413-2013”

Wystawa: „Od Horodła do Horodła 1413-2013”

Akt potwierdzenia przez Zygmunta Augusta unii lubelskiej z 1569 roku oraz kopia unii horodelskiej wykonana w 1529 roku a także przedstawione w multimedialnej formie malowidła rusko-bizantyjskie z XV w. z kaplicy św. Trójcy w Lublinie to tylko niektóre muzealia, jakie zaprezentowane zostaną podczas wystawy „Od Horodła do Horodła. Unia horodelska: dzieje i pamięć (1413-2013)” organizowanej […]