Artykuły z tagiem:: "Septemiusz Sewer"

Wyprawa wschodnia Septymiusza Sewera 195 - 199 r. n.e.

„Po uprzątnięciu Nigra ukarał Sewerus bez miłosierdzia jego przyjaciół i wszystkich, którzy po jego stronie stanęli nie tylko z własnej woli i ochoty, ale i pod przymusem konieczności.”