Artykuły z tagiem:: "Władysław Stępniak"

95 lat dekretu o archiwach w niepodległej Polsce

95 lat dekretu o archiwach w niepodległej Polsce

Dnia 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Dokument ten określił misję współczesnej państwowej służby archiwalnej, którą jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

Archiwa Państwowe pomogą zadbać o rodzinne archiwa

Archiwa Państwowe pomogą zadbać o rodzinne archiwa

Archiwa Państwowe uruchomiły 30 punktów konsultacyjnych „Archiwa Rodzinne” na terenie całego kraju. Można w nich uzyskać porady dotyczące gromadzenia i przechowywania rodzinnych dokumentów.

Kolejne cenne archiwalia odzyskane przez MSZ przekazane do Archiwum Akt Nowych

Kolejne cenne archiwalia odzyskane przez MSZ przekazane do Archiwum Akt Nowych

Kolekcję ponad 50 teczek zawierających unikalne dokumenty związane z działalnością polskich ambasad i konsulatów z lat 1918-1945 przekazał dzisiaj podsekretarz Stanu w MSZ Bogusław Winid do Archiwum Akt Nowych na ręce dyrektora Tadeusza Krawczaka.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Muzeum Historii Żydów Polskich zawarły porozumienie o współpracy

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Muzeum Historii Żydów Polskich zawarły porozumienie o współpracy

Prowadzenie wspólnych projektów naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich służących rozpowszechnianiu wiedzy o historii polskich Żydów, m.in. w oparciu o zbiory archiwów państwowych, zakłada porozumienie o współpracy podpisane w środę, 6 lutego przez przedstawicieli Muzeum Historii Żydów Polskich i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Dr hab. Władysław Stępniak Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych

Dr hab. Władysław Stępniak Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych

10 sierpnia br. na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. hab. Władysława Stępniaka.