Wymogi edytorskie


Redakcja „historia.org.pl” zobowiązuje wszystkich autorów o stosowanie się do poniższych wymogów edytorskich. W wypadku niedostosowania się do wymagań, tekst zostanie zwrócony autorowi, celem dokonania poprawek.

Materiały należy przysyłać na adres: redakcja@historia.org.pl po zapoznaniu się z zasadami publikacji.

Zasady ogólne

 1. Artykuły prosimy pisać czcionką Times New Roman 12 z interlinią 1,5 wiersza, z marginesem do lewej.
 2. Artykuły powinny być zapisane w formacie: .docx, .doc lub .odt.
 3. Każdy tekst powinien zawierać lead, czyli akapit wprowadzający podający w skrócie najistotniejsze informacje dotyczące artykułu. Jego zadaniem jest zainteresowanie czytelnika i zachęcenie go do przeczytania całości artykułu.
 4. Elementy tekstu w postaci plików graficznych należy przesłać w osobnych załącznikach. Należy dołączyć w mailu lub w artykule opis zdjęć i wskazać proponowane miejsce umieszczenia ich w tekście. Dopuszczalne formaty plików to: .jpg, .jpeg, .gif, .png. Zdjęcia powinny być wykonane przez autora lub posiadać wolną licencję.
 5. Tytuły książek, artykułów, prac etc. zapisywać należy kursywą, podobnie jak słowa lub krótkie wyrażenia pochodzące z języka obcego. Nie stosujemy podwójnego cudzysłowu np. „O wymogach edytorskich”.
 6. Cudzysłów (zapisywany zawsze w postaci „…”) stosuje się do zapisu tytułów czasopism oraz do oznaczania cytatów; jako cudzysłowy drugiego stopnia (wewnętrzne) należy stosować cudzysłowy niemieckie (»…«).
 7. Należy przyjmować ogólnie przyjęte skróty (np. etc., itp., m.in.), a także zwyczajowo stosowane rok (r.), a wiek (w.). Nazwy miesięcy należy podawać słownie (np. styczeń, sierpień). Zalecana formuła daty: np. 15 lipca 1410 r.

Zasady dotyczące przypisów

Forma przypisu w przypadku cytatu z książki:

Wzór:

 • I. Nazwisko, Tytuł, t., Miejscowość rok wydania, s.

Przykład:

 • J. Kowalski, O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015, s. 7.

Forma przypisu w przypadku cytatu z rozdziału w książce:

Wzór:

 • I. Nazwisko (autora rozdziału), Tytuł  rozdziału [w:] Tytuł  książki, Nazwisko I. (autora  książki), Miejscowość rok wydania, s.

Przykład:

 • P. Nowak, Zagadnienia podstawowe [w:] J. Kowalski, O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015, s. 7.

Forma przypisu w przypadku cytatu z artykułu w czasopiśmie ciągłym:

Wzór:

 • I. Nazwisko (autora artykułu), Tytuł  artykułu, „Nazwa  czasopisma” Nr/Rok, s.

Przykład:

 • J. Kowalski, O wymogach edytorskich, „Kurier Codzienny” 1(100)/2015, s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy w tekście cytujemy źródło online:

Wzór:

 • I. Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł” źródła np. portalu internetowego wraz z datą publikacji, adres linku bezpośredniego, (dostęp z datą).

Przykład:

 • J. Kowalski, O wymogach edytorskich, „Historia.org.pl” z 23 kwietnia 2015 r., https://historia.org.pl/ (dostęp 23 kwietnia 2015 r.).

Forma przypisu w przypadku cytatu z książki, która jest dziełem zbiorowym:

Wzór:

 • I. Nazwisko (autora rozdziału), Tytuł rozdziału [w:] I. Nazwisko redaktora publikacji (red.), Tytuł publikacji, t. 2, Miejscowość data, s.

Przykład:

 • P. Nowak, Zagadnienia podstawowe [w:] J. Kowalski (red.), O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015, s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy publikacja była cytowana w poprzednim przypisie:

Wzór:

Tamże, s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy pod rząd cytujemy dwa różne dzieła tego samego autora:

Wzór:

 • Tenże, Tytuł, t. 2, Miescowość data, s.

Przykład:

 • Tenże, O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015, s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy pod rząd cytujemy publikacje tego samego autora:

Wzór:

 • I. Nazwisko, Początek tytułu, dz. cyt., s.

Przykład:

 • J. Kowalski, O wymogach..., dz. cyt., s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy cytowana jest tylko jedna publikacja tego samego autora:

Wzór:

 • I. Nazwisko, art. cyt., s.

Przykład:

 • J. Kowalski, art. cyt., s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy cytowana jest więcej niż jedna publikacja danego autora:

Wzór:

 • I. Nazwisko, Początek tytułu, dz. cyt., s.

Przykład:

 • J. Kowalski, O wymogach..., dz. cyt., s. 7.

Zasady dotyczące bibliografii

Alfabetycznie wg nazwiska autora w osobna numeracja każdej części (publikacje, akty prawne, źródła online). Alternatywnie można dodać numery strony, z kórych się korzystało.

Przykład:

Bibliografia:

 1. Kowalski J., O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015.
 2. Nowak P., Edytorstwo, Kraków 2015 .
 3. Wojciechowski K., Edytor, Kraków 2015.

Zasady dotyczące innych kwestii

Do każdej recenzji należy dodać metryczkę dokładnie według poniższego schematu:

 

Plus minus

Na plus:
+ spełnione encyklopedyczne zapędy autorów
+ literackie słowo urozmaicone innymi nośnikami informacji (mapy, drzewa genealogiczne etc.)
+ piękne, bibliofilskie wydanie

Na minus:
- wszelkie i niepodważalne zalety książki nie przysłaniają finansowych celów publikacji, co zawsze powinno być uznane za łyżkę dziegciu w beczce miodu.

Tytuł: Świat lodu i ognia. Nieznana historia Westeros oraz Gry o Tron
Tytuł oryginalny: The World of Ice & Fire: The Untold History of Westeros and the Game of Thrones
Autor: George R.R. MArtin, Elio M. Garcia Jr, Linda Antonsson
Tłumaczenie (z jęz. angielskiego): Michał Jakuszewski
Wydawca: Czwarta Strona
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7177-926-8
Liczba stron: 327
Okładka: twarda
Cena: 69,90 zł
Ocena recenzenta: 9/10