Proces norymberski


Proces norymberski był jednym z największych i najbardziej doniosłych procesów w dziejach świata. 

Ława oskarżonych w Norymberdze. Od lewej w pierwszym rzędzie: Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel, w drugim rzędzie: Dönitz, Raeder, Schirach, Sauckel

Pierwszy rozprawa przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze rozpoczął się 20 listopada 1945 r. o godz. 10:00, a zakończył ogłoszeniem wyroku w południe 1 września 1946 r.

Oskarżycielami byli:

  • Lord Geoffrey Lawrence - przewodniczący [GB],
  • Francis Biddle [USA],
  • gen. Nikiczenko [ZSRR],
  • prof. Donnedieu de Vabres [F]

Oskarżonymi byli:

Martin Bormann (sądzony zaocznie)
Hans Frank
Wilhelm Frick
Hermann Göring
Alfred Jodl
Ernst Kaltenbrunner
Wilhelm Keitel
Joachim von Ribbentrop
Alfred Rosenberg
Franz Sauckel
Arthur Seyss-Inquart
Julius Streicher
Walther Funk
Rudolf Hess
Erich Reader
Karl Dönitz
Konstantin von Neurath
Baldur von Schirach
Albert Speer
Hans Fritzsche
Franz von Papen
Hjalmar Schacht

Akt oskarżenia poszczególnych procesów obejmował:

podżeganie i przygotowanie wojny,
dokonanie zbrodni przeciwko pokojowi,
dokonanie zbrodni wojennych,
dokonanie zbrodni przeciwko ludzkości.

Skazani na karę śmierci przez powieszenie:

Martin Bormann (sądzony zaocznie)
Hans Frank
Wilhelm Frick
Hermann Goring
Alfred Jodl
Ernst Kaltenbrunner
Wilhelm Keitel
Joachim von Ribbentrop
Alfred Rosenberg
Franz Saukel
Arthur Seyss-Inquart
Julius Streicher

Skazani na karę dożywotniego więzienia:

Walter Funk
Rudolf Hess
Erach Raeder

Skazani na terminowe pozbawienie wolności:

Karl Donitz (dziesięć lat więzienia)
Konstantin von Neurath (piętnaście lat więzienia)
Baldur von Schirach (dwadzieścia lat więzienia)
Albert Speer (dwadzieścia lat więzienia)

Uniewinniono:

Hans Fritzche
Franz von Papen
Hjalmar Schacht

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz