„Polska i Japonia 1989-2004. Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne” - A. Tarnowski


Książka Arkadiusza Tarnowskiego jest pierwszą w Polsce próbą przedstawienia polsko-japońskich stosunków bilateralnych w latach 1989–2004 na szerszym tle wydarzeń na scenie międzynarodowej, a zwłaszcza procesów politycznych zachodzących w trójkącie Japonia – Stany Zjednoczone – Europa.

Polska i JaponiaAutor koncentruje swoją uwagę na polityczno-gospodarczych aspektach wzajemnych relacji Polski i Japonii, omawiając jednak zarazem najważniejsze wydarzenia z zakresu wymiany kulturalnej pomiędzy obu krajami.

Prowadząc swoją analizę stosunków polsko-japońskich Tarnowski stara się odpowiedzieć na pytanie: jaką rolę odegrała geograficznie odległa Japonia w udzieleniu wymiernej pomocy w procesie przemian demokratycznych i transformacji gospodarczej zapoczątkowanej w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej w roku 1989. Bez stałej presji wywieranej na rząd Japonii przez administrację amerykańską, zwłaszcza w latach 1989–1991, japońska pomoc dla europejskich krajów postkomunistycznych byłaby jeszcze skromniejsze niż ta, jakiej rzeczywiście udzielił Kraj Kwitnącej Wiśni Polsce i innym państwom regionu – taki brzmi jedna z ważniejszych tez tej książki. Z kolei pod koniec lat 90., co także podkreśla autor, ważnym aktorem w stosunkach Polski z Japonią stały się wielkie międzynarodowe korporacje japońskie, jak np. Toyota czy Isuzu. Wówczas to rozpoczął się nowy rozdział we wzajemnych relacjach – okres tzw. dyplomacji trójstronnej.

Autor: Arkadiusz Tarnowski
Tytuł: Polska i Japonia 1989-2004. Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne
Wydawca: Wydawnictwo TRIO
Data wydania: sierpień 2009
ISBN: 978-83-7436-199-6
Stron: 544
Cena: 46 zł

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

2 komentarze

  1. michał pisze:

    Książka jest bardzo szczegółowa, niestety zbyt precyzyjna jak dla mnie. Problem polega na tym, że autor nie potrafił ze wszystkich opisywanych wydarzeń podkreślić tych najważniejszych, które miały faktycznie duży wpływ na stosunki państw. Ja chciałem skorzystać z niej do napisania referatu i przyznam szczerze, że było ciężko.

  2. Komar pisze:

    W Polsce Ludowej (chodzi mi o lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte) prowadziliśmy współpracę gospodarczą z Japonią. To były normalne stosunki handlowe, a nie jakaś „pomoc”, o której czytamy w recenzji. Częścią tej współpracy były zakupy licencji na nowoczesne japońskie technologie oraz uruchamianie w Polsce zakupionych urządzeń przez ekipy japońskich specjalistów. Ta współpraca miała charakter dwustronny i nie wtrącało się do niej żadne państwo trzecie: ani ZSRR, ani USA. A jak próbowało się wtrącać, to było wymanewrowywane. Zetknąłem się z przypadkiem, gdy Japończycy sprzedali Polsce specjalistyczne urządzenie badawcze objęte amerykańskim embargiem. Sprzedali je na fałszywych papierach, jako zupełnie inne urządzenie, nie podlegające amerykańskim zakazom. Miałem możliwość przez kilka lat obsługiwać to urządzenie, z korzyścią dla polskiej nauki.
    Po roku 1989 Japończycy też chętnie nawiązywali współpracę gospodarczą z Polską. Niestety, Polska nie zawsze była do niej przygotowana. Była taka sytuacja, gdy w latach 1997 - 1998 międzynarodowe konsorcjum amerykańsko - japońsko - saudyjskie chciało zbudować w Polsce dużą fabrykę. Amerykanie i Japończycy dawali technologię, Saudyjczycy - pieniądze. Udziałowcem mniejszościowym miała być polska firma, na terenie której miała powstać ta fabryka. Warunkiem miało być udzielenie przez rząd RP gwarancji finansowych dla tej (wtedy państwowej) firmy. Rząd RP odmówił, tłumacząc, że nie będzie wspierał prywatnej inicjatywy gospodarczej.

Zostaw własny komentarz