Wolne elekcje - pretendenci i zwycięzcy (1573-1764)


Henryk Walezy w 1570 r.

Rok Pretendenci Okoliczności wyboru
1573 arycksiążę Ernest Habsburg
car Iwan IV Groźny
carewicz Fiodor I Iwanowicz
król szwedzki Jan III Szwedzki
brat króla Francji Henryk Walezjusz (wybrany 11 V)
książę Ferrary i Modeny, Alfons II d’Este
burgrabia praski Wilhelm z Rożemborska
Brak ustalonej tradycji elekcji, kwestia zobowiązania króla (pacta conventa, artykuły henrykowskie).
1575 cesarz Maksymilian II Habsburg (12 XII)
arycksiążę Ernest Habsburg
car Iwan IV Groźny
król szwedzki Jan III Waza
Stefan Batory (15 XII)
burgrabia praski Wilhelm z Rożemborska
Habsburg ogłoszony królem przez senat. Anna Jagiellonka obwołana została królową Polski, a Stefan Batory zgodził się zostać jej mężem i zostaje poparty przez sejmiki.
1587 królewicz szwedzki Zygmunt III Waza (19 VIII)
car Fiodor I Iwanowicz
arcyksiążę Maksymilian Habsburg (22 VIII)
arcyksiążę Ernest Habsburg
Mimo podwójne elekcji ostatecznie władcą zostaje Waza, którego stronnicy pokonali zwolenników Habsburgów.
1632 królewicz Władysław (8 XI) Brak większej opozycji.
1648 królewicz Jan Kazimierz Waza (17 XI)
królewicz Karol Ferdynand Waza
Przedstawiciele 16 większych państw europejskich, ale głos decydujący mieli przedstawiciele 5 mocarstw (Anglii, Austrii, Francji, Rosji i Prus).
1669 Michał Korybut Wiśniowiecki (19 VI)
książę neuburski Filip Wilhelm
książę lotaryński Karol V Leopold
car Aleksy I Michajłowicz
książę Ludwik II de Condé
była królowa szwedzka Krystyna
Zwycięstwo mało znanego „Piasta” zaskoczeniem dla podzielonej magnaterii. Szlachta niechętna wobec obcych kandydatur.
1674 hetman wielki koronny Jan Sobieski (19 V)
książę lotaryński Karol V Leopold
książę neuburski Filip Wilhelm
książę duński Jerzy
Elekcja tuż po zwycięstwie Sobieskiego pod Chocimiem. Francja popiera Sobieskiego.
1697 elektor saski Fryderyk August I Wettin (27 VI)
Jakub Sobieski
Franciszek Ludwik de Bourbon, książę Conti (27 VI)
elektor bawarski Maksymilian II Emanuel
Energiczne działania Sasa, niezdecydowane Francuzów (fiasko desantu pod Gdańskiem).
1704 Stanisław Leszczyński (2 VII) Wybrany pod osłoną wojsk szwedzkich.
1733 Stanisław Leszczyński (12 IX)
infant portugalski don Emanuel
elektor saski Fryderyk August II Wettin (5 X)
Obce wojska w kraju, konfederacje szlacheckie popierają różnych kandydatów.
1764 stolnik litewski Stanisław Antoni Poniatowski (6 IX)
elektor saski Fryderyk Chrystian Wettin
książę Adam Kazimierz Czartoryski
hetman wielki koronny Jan Klemens Branicki
Decydujący wpływ Rosji (Poniatowski królem na życzenie carycy Katarzyny).

Bibliografia:

  1. Witold Mizerski, Tablice historyczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1996
  2. Mieczysław Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1979
  3. Andrzej Chwalba, Kalendarium dziejów Polski, Wydawnictwo Literackie

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz