Przyznano nagrody „KLIO” 2009


W trakcie inauguracji XVIII Targów Książki Historycznej przyznano „historycznego Nobla”, czyli Nagrodę Naukową „KLIO”. Nagroda przyznawana jest każdego roku przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda przyznawana jest przez niezależne Jury w kilku kategoriach. Przewodniczącym jury jest prof. Tomasz Szarota.

Targi Książki HistorycznejNominacje były przyznawane kategorii autorskiej za wkład w popularyzację historii, kategorii edytorskiej dla wydawców za interesującą publikację lub ich cykl, kategorii monografii naukowej za pracę o wielkiej wartości merytorycznej, a także w kategorii Varsaviana.

kategorii autorskiej nagrodę I stopnia otrzymał Mariusz Mazur za dzieło O człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956. Nagrody II stopnia przyznano Erykowi Krasuckiemu za książkę Międzynarodowy Komunista. Jerzy Borejsza – biografia polityczna, a także Halinie Manikowskiej za pracę Jerozolima – Rzym – Compostela.

kategorii edytorskiej przyznano wyróżnienia dla: Muzeum Narodowego w Krakowie za Urbs celeberrima. Księga pamiątkowa na 750-lecie lokacji Krakowa, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN za Pradzieje Wielkopolski. Od kamienia do średniowiecza i Bibliotece Narodowej za Atlas Antonia Milla z 1583 roku.

kategorii monografii naukowej nagrodę I stopnia otrzymał Jacek Żurek za pracę Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949–1956. Nagrody II stopnia przyznano Grzegorzowi Myśliwskiemu za„Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?” oraz Pawłow Żmudzkiemu zaWładca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi.”

W kategorii Varsaviana nagroda I stopnia powędrowała do wydawnictwa Trio i Piotra Majewskiego za album Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w okresie socrealizmu.. Wyróżnienia otrzymało: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy za album Skrawek wolnej Warszawy. Codzienność powstańczej Starówki w fotografii Jerzego Chojnackiego,a także za cykl edytorski Biblioteka Warszawska. Trzecie wyróżnienie trafiło do Muzeum Powstania Warszawskiego za album Rozpoznaj Warszawę. Nieznane fotografie z archiwów rodzinnych 1939–1945.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz