Węzeł Wiedzy i Innowacji dla Polski


16 grudnia 2009 zarząd Europejskiego Instytutu Technologicznego ogłosił wyniki konkursu w ramach Wspólnoty Wiedzy i Innowacji na utworzenie pierwszych Węzłów Wiedzy i Innowacji. Ta decyzja przyniosła polskiej nauce ogromny sukces zarówno w wymiarze finansowym jak i prestiżowym. W obszarze „Sustainable Energy” zwyciężył polski węzeł - CC PolandPlus - koordynowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W skład polskiej części konsorcjum, oprócz AGH, wchodzą: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Politechnika Wrocławska, Główny Instytut Górnictwa (GIG), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), Tauron, ZAK Kędzierzyn, LOTOS oraz PGNiG.

Całe konsorcjum ma charakter międzynarodowy i składa się z 6 tzw. węzłów koordynujących odpowiednie obszary tematyczne. Obszarem przynależnym do polskiego konsorcjum będą głównie tzw. czyste technologie węglowe, a jego zadaniem będzie opracowanie metod bardziej ekologicznego pozyskiwania energii z istniejących już źródeł, a także pozyskiwanie nowych źródeł odnawialnych. Uczelnie uczestniczące w wieloletnich pracach konsorcjum zyskują możliwość transferu technologii do biznesu na ogromną skalę.

„Decyzja o przyznaniu Akademii Górniczo-Hutniczej roli koordynatora polskiego Węzła Wiedzy i Innowacji jest największym wydarzeniem roku 2009 dla małopolskiej nauki i gospodarki. Jest wielką szansą na jakościowy skok dla wszystkich partnerów uczestniczących w przedsięwzięciu. Pozwoli na zakup wyposażenia, zatrudnienie najwyższej klasy specjalistów, wdrożenie zupełnie nowych standardów w rozwoju badań naukowych, wdrażanie nowoczesnych technologii i poszukiwanie ekologicznych źródeł energii. Połowa z ogromnych środków szacowanych na około 1 mld ero w skali 7 lat pozostanie w Krakowie. Wielka w tym zasługa rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia, rektora UJ prof. Karola Musioła oraz prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który wspierał polski projekt, a który jest autorem prac naukowych o podziemnej metodzie gazyfikacji węgla” - mówi Kazimierz Barczyk wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Europejski Instytut Technologiczny jest inicjatywą Unii Europejskiej zmierzająca do stworzenia europejskiej organizacji naukowej. Parlament Europejski na swoim posiedzeniu 26 września 2007 podjął decyzję o utworzeniu EIT, a 18 czerwca 2008 roku zadecydowano, iż siedzibą Rady Zarządzającej EIT będzie Budapeszt.


Źródło: sgpm.krakow.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz