Konferencja: „Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: historia i współczesność”, Warszawa 2011


Instytut Archeologii UKSW, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne zapraszają na konferencję: „Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: historia i współczesność”, która odbędzie się 18 kwietnia 2011 roku w Auditorium Maximum, Kampusu im. Ryszarda Rumianka UKSW.

Konferencja jest jednym z elementów obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Referaty zostaną poświęcone czterem zasadniczym tematom. Prelegenci przedstawią historię konserwatorstwa w powojennej Polsce, oraz płynące z niej wnioski. Poruszony zostanie również temat zarządzania dziedzictwem kulturowym w innych państwach Europejskich. Trzecim zagadnieniem będzie współczesna działalność służby konserwatorskiej w Polsce. Na konferencji będzie można usłyszeć również o technicznych aspektach ochrony zabytków.

Wśród prelegentów wystąpią: przedstawiciele Państwowego Muzeum Archeologicznego; Narodowego Instytutu Dziedzictwa; Pracownicy, absolwenci oraz studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Program Konferencji:

9.30-10.00 – otwarcie konferencji przez JM Rektora UKSW, Dyrektora Instytutu Archeologii UKSW,

Dyrektora PMA, Dyrektora NID i powitanie zaproszonych gości.

Sesja I. Współczesność

10.00-10.20 – Prof. UKSW dr hab. Zbigniew Kobyliński – Dwadzieścia lat od uchwalenia Karty

Lozańskiej – co się zmieniło w europejskiej myśli konserwatorskiej?

10.20-10.40 – Dr Karolina Płoska – Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Wielkiej Brytanii

10.40-11.00 – Mgr Piotr Szpanowski – Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Danii

11.00-11.20 – Mgr Michał Grabowski – Narodowy Instytut Dziedzictwa a ochrona zabytków

archeologicznych w Polsce: możliwości i wyzwania

11.20-11.40 – Dr Wojciech Brzeziński – Współczesna rola muzeów archeologicznych w ochronie

dziedzictwa archeologicznego w Polsce

11.40–12.00 - Mgr Łukasz Kowalczyk – Jak prezentuje się w Polsce relikty architektury odkryte

podczas wykopalisk archeologicznych?

12.00-12.20 - Mgr inż. arch. Ewa Charowska – Zadaszenia i budowle ochronne nad reliktami

archeologicznymi – możliwości i ograniczenia

12.20-12.40 – Dr Agnieszka Oniszczuk-Rakowska, Mgr Agnieszka Niemirka – Problemy archeologii

miejskiej w świetle analizy pozwoleo na prowadzenie badao archeologicznych

13.20-14.00 – dyskusja i przerwa

Sesja II. Historia

14.00-14.20 - Dr Jacek Wysocki – Czego nas uczy historia polskiego konserwatorstwa archeologicznego?

14.20-14.40 – Hanna Pilcicka-Ciura - Działalnośd Michała Drewko jako kierownika działu konserwatorskiego PMA

14.40-15.00 – Mgr Rafał Kawałowski – Ochrona zabytków archeologicznych na Opolszczyźnie po II wojnie światowej

15.00-15.20 – Mgr Oliwia Wojdak – Ochrona zabytków archeologicznych na Pomorzu Środkowym po drugiej wojnie światowej

15.20-15.40 – Natalia Wójcik – Ochrona zabytków archeologicznych na Białostocczyźnie po II wojnie światowej

15.40-16.00 – Mgr Jan Gromnicki – Rola PP PKZ w ochronie zabytków archeologicznych w Polsce w latach 1950-1989

dyskusja i zakończenie konferencji


Źródło: archeologia.uksw.edu.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz