„Przyszła wojna...” - W. Sikorski - recenzja


Wielbiciel postaci polskiego generała Władysława Sikorskiego jak i taktyki wojennej będzie zadowolony na wiadomość o wznowieniu przez wydawnictwo Universitas książki Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju. Przedmowę do książki autorstwa generała napisał Tadeusz A. Kisielewski, który przybliża czytelnikowi najważniejsze wydarzenia związane z wojskową karierą polskiego bohatera.

Czytelnik może zaznajomić się z sytuacją polityczną panującą na ziemiach polskich w dwudziestoleciu międzywojennym, idealizmem Sikorskiego, najbliższymi współpracownikami, poglądami politycznymi i opublikowanymi w latach trzydziestych książkami. Po za tym czytelnik zostaje zachęcony do przeczytania książki opublikowanej po raz pierwszy w roku 1934, która przyniosła Sikorskiemu międzynarodową sławę w kręgach wojskowych i politycznych. Niestety w Polsce poglądy w niej zawarte nie zyskały wówczas aż takiej popularności, ze względu na ówczesną pozycję Sikorskiego.

Przyszła wojna napisana jest językiem suchym, pozbawionym jakichkolwiek emocji, można nawet napisać „po wojskowemu”. Książka została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich Sikorki poprzez tekst informuje, przestrzega przed zagrożeniami, podkreśla ważne cele i priorytety wojska polskiego. Autor zajął się przeglądem prawa międzynarodowego i inicjatyw mających za cel umacnianie pokoju na świecie (Liga Narodów, dążenia do powszechnego rozbrojenia narodów, sprawa Mandżurii). Analizuje układy zawierane między państwami w dwudziestoleciu międzywojennym oraz drogę zbrojeń i stopniowego zyskiwania przez Niemcy coraz większych ustępstw. Co więcej Sikorski przepowiada wybuch przyszłej wojny, zaznaczając, że „w tych warunkach pokój jest niczym innym jak tylko zawieszeniem broni (s. 65)”. Autor dokonuje wnikliwej analizy niemieckiej polityki, stanu niemieckich sił zbrojnych, poruszył problem militaryzacji gospodarki i społeczeństwa. Otwarcie zastanawia się nad pytaniem „Czy Trzecia Rzesza przygotowuje nową wojnę?” i jednoznacznie wskazuje na odpowiedź. Dokonuje także politycznego i wojskowego konfliktu na Dalekim Wschodzie. Sikorki nie miał wątpliwości, że przyszła wojna będzie wojną powszechną, totalną i bardziej okrutną od poprzedniej, gwałcącą prawa ludzkie gwarantowane przez dokumenty międzynarodowe.

W części drugiej generał zajął się problemem przygotowania i obronności państwa do przyszłej wojny. Poruszył ponadczasowe i ponadnarodowe zasady, które dotyczą funkcjonowania organów państwa i sił zbrojnych w przypadku wybuchu wojny. Dokonuje analizy uprawnień naczelnego wodza szefa rządu. Zwraca uwagę na przemysł zbrojeniowy, zadania armii w chwili pokoju i w chwili wybuchu wojny, porusza problem przygotowania wojskowego młodzieży i rezerwistów, analizuje wyposażenie wojska. W osobnym rozdziale zwraca uwagę na lotnictwo i przeciwlotniczą obronę kraju. Wskazuje, że lotnictwo powinno być uznane za samodzielny rodzaj broni (wówczas było częścią sił lądowych). Wymienia także prawdopodobne zastosowanie w przyszłej wojnie nowinek technicznych (np. broń chemiczna, gazy bojowe). Kolejne strony autor poświęca obronie biernej i przyszłej mobilizacji.

Wiele przewidywań gen. Sikorskiego było proroczych. Autor Przyszłej wojny zwrócił uwagę na zmiany, jakie powinny nastąpić przed zbliżającą się wojną. Wskazywał na nowości lub na to, co miało dopiero nastąpić w zmianach sztuki wojennej. Faktem jest, że książka była dyskutowana w kręgach wojskowych między innymi Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech.

Oprawa graficzna obecnego wydania jest moim zdaniem udana. Redakcja podkreśla, że ingerencje w pierwotny tekst ograniczyły się jedynie do niezbędnego minimum i dotyczyły głównie pisowni. W książce możemy odnaleźć zdjęcia dotyczące generała, tabelę obrazującą organizację Komendy Głównej niemieckiej z 1914 roku i Ministerstwa Reichswehry, a w tekście Przyszłej wojny przypisy.

Książka gen. Władysława Sikorskiego jest rezultatem przemyśleń opartych na jego długoletnim doświadczeniu praktycznym i na studiach teoretycznych. Pisał o tym, co było nowe lub też, co dopiero miało nadejść w sztuce wojennej. Wskazywał na groźbę wybuchu następnej wojny i poruszył zagadnienia nowoczesnej obrony kraju. Wydana książka jest źródłem ponadczasowym. Pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika wojskowości.

Plus minus:
Na plus:
+ tekst jest źródłem ponadczasowym
+ przypisy
+ objaśnienia od redakcji
+ fotografie
+ tabele
+ przedmowa do tekstu gen. Sikorskiego
Na minus:
- brak słabych stron

Tytuł: Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju
Autor: Własysław Sikorski
Wydawca: UNIVERSITAS
Data wydania: 2010 r.
ISBN: 978-83-242-1307-8
Ilość stron: 324
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Cena: ok. 30 zł
Ocena recenzenta: 10/10

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz