„Świat grecki. Od Homera do Kleopatry” - D.Musiał - recenzja


Starożytni Grecy fascynują badaczy od wielu wieków. Podziw ten dotyczy nie tylko wyrobów greckiego rzemiosła, takich jak ceramika i rzeźba, wspaniałych dzieł architektonicznych czy literackich, ale także samej historii tego niewielkiego obszaru, którego mieszkańcy, poprzez swoją niezwykłą mobilność, wywarli znaczący wpływ na dzieje terenów położonych nad Morzem Śródziemnym i Czarnym. Tą właśnie tematyką zajęła się Danuta Musiał w swojej książce Świat grecki. Od Homera do Kleopatry.

Pozycja ta jest kolejnym podręcznikowym wydaniem, przedstawiającym historię starożytnej Grecji. Autorka, znana zapewne wszystkim, którzy interesują się wspomnianym okresem dzięki publikacjom Dionizos w RzymieAntyczne korzenie chrześcijaństwa czy Historia starożytna (rozdział dotyczący Grecji), po raz kolejny podjęła się przedstawienia najważniejszych wydarzeń, których ramy chronologiczne stanowi epoka archaiczna, kiedy miał żyć i tworzyć Homer oraz śmierć Kleopatry VII.

Książkę rozpoczyna krótki wstęp omawiający źródła i chronologię, po którym następuje streszczenie historii kultur minojskiej i mykeńskiej oraz informacje na temat tzw. „wieków ciemnych”. Dalej przedstawione są zagadnienia dotyczące początków epoki archaicznej i teorii odnoszących się do działalności Homera i Hezjoda, narodzin i rozwoju poleis, ze szczególnym uwzględnieniem Aten i Sparty, a także wojen grecko -perskich i tego, co z nich wynikło. Dowiadujemy się również, jakie były przyczyny, przebieg i skutki wojny peloponeskiej, jak rozwijała się demokracja ateńska w epoce klasycznej i jaki wpływ wywarła na filozofię i sztukę. Końcowa część traktuje o okresie świetności Macedonii, podbojach Aleksandra Wielkiego i zawirowaniach po jego śmierci, które doprowadziły do powstania wielkich monarchii hellenistycznych, kres których nastał wraz z ekspansją kolejnego mocarstwa - Rzymu.

Pomimo tego, że książka jest typowym podręcznikiem, czyta się ją przyjemnie i szybko. Napisana została językiem łatwo zrozumiałym, bez nadmiernej ilości naukowych sformułowań. Nie zawiera jednie suchych faktów - ukazuje zdarzenia w szerszym kontekście społecznym i kulturowym. Informacje te mają charakter ogólny, autorka nie zagłębia się w zawikłane teorie naukowe, co w wydaniu podręcznikowym jest niewątpliwą zaletą, powoduje jednak, że czytelnicy obeznani z tematyką nie znajdą w nim niczego szczególnie interesującego i odkrywczego. Nie można uznać tego za wadę, gdyż publikacja jest skierowana do osób dopiero zaczynających przygodę z historią starożytną lub chcących odświeżyć wiedzę  o  najważniejszych wydarzeniach. Ciekawe urozmaicenie stanowią fragmenty tekstów źródłowych i pozycji zajmujących się bardziej szczegółowo poruszaną tematyką, którymi kończą się poszczególne rozdziały. Dla tych, którzy zechcą wykorzystać tę książkę do nauki, znaczącą pomoc będą stanowić zastawienia najważniejszych dat, władców i postaci omawianego okresu, a także słowniczek terminów i pojęć.

Za duży mankament uważam słabo rozwiniętą bibliografię, zbiorczą dla całej książki, zamieszczoną na jej końcu. Rozczarował mnie także ubogi materiał ilustracyjny oraz mało dokładne i krótkie podpisy pod zamieszczonymi mapkami i zdjęciami.

Podsumowując, publikacja Świat grecki. Od Homera do Kleopatry jest według mnie ciekawą i pomocną lektura, godną polecenia osobom, które poszukują rzetelnie napisanego podręcznika,  przybliżającego główne aspekty historii starożytnej Grecji.

Plus minus:
Na plus:
+ jasny układ treści
+ prosty, zrozumiały dla każdego język
+ wybór najważniejszych wydarzeń, bez wdawania się w zawiłe rozważania
+ słowniczek użytych w publikacji terminów
+ zestawienie najważniejszych dat i panujących władców
+ fragmenty tekstów źródłowych
+ papier dobrej jakości
+ czytelna czcionka
+ niezbyt wygórowana cena
Na minus:
- miękka okładka
- niezbyt obszerna bibliografia, umieszczona na końcu książki
- ubogi materiał ilustracyjny
- niedokładne, bardzo krótkie podpisy pod zamieszczonymi ilustracjami

Tytuł:
 Świat grecki. Od Homera do Kleopatry
Autor: Danuta Musiał
Wydanie: 2008
Wydawca: TRIO
ISBN: 978-83-7436-178-1
Stron: 267
Oprawa: miękka
Cena: 32 zł
Ocena recenzenta: 8/10

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz