Otwarcie Muzeum Ordynariatu Polowego


W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się uroczystość otwarcia Muzeum Ordynariatu Polowego.

Uroczystości inauguracji działalności Muzeum towarzyszył ceremoniał wojskowy. Galę poprowadzi Maciej Orłoś a w części artystycznej udział wziął chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, a fragmenty prozy i poezji odczytał Andrzej Seweryn.

„Jest to pierwsze o tym profilu miejsce w Polsce, które jest instytucją miejską - powołaną uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w październiku 2006 roku - ale znajdującą się w przestrzeni sakralnej – w podziemiach Katedry Polowej Wojska Polskiego.„ – powiedziała Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz - ”Jestem pewna, że Muzeum Ordynariatu Polowego, działające formalnie jako filia Muzeum Historycznego Miasta st. Warszawy, stanie się ważnym miejscem wśród warszawskich placówek muzealnych.”

Po części oficjalnej gospodarze placówki oprowadzili zaproszonych gości po ekspozycji, która przedstawia dzieje kapelanów wojskowych od początku ich działalności do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i prześladowań Kościoła w okresie reżimu komunistycznego. Historia ordynariatu polowego opowiedziana jest w znacznym stopniu za pomocą multimediów, ale wyeksponowane zostały też liczne zbiory „tradycyjne” – pamiątki, archiwalia, które są wciąż uzupełniane o nowe eksponaty.

W uroczystości udział także wzięli m.in: nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore, minister obrony narodowej Bogdan Klich, wicemarszałek województwa mazowieckiego – Marcin Kierwiński.

W 2005 roku, na podstawie porozumienia pomiędzy prezydentem m. st. Warszawy i proboszczem Katedry Polowej Wojska Polskiego rada m. st. Warszawy uchwałą Nr LXXXIII/2804/2006 z dnia 23 października 2006 powołała „Muzeum Ordynariatu Polowego” jako Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy w podziemiach Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15.

Świątynia ta w krajobrazie Warszawy odgrywała i odgrywa obecnie znaczącą rolę. W tym miejscu upamiętniane są ważne wydarzenia z historii polskiej wojskowości i martyrologii wojennej, tu przez lata gromadzone były pamiątki związane z kapelanami wojskowymi i wybitnymi postaciami związanymi z polskim Kościołem. Podczas II wojny światowej i Powstania Warszawskiego to właśnie Katedra Polowa WP odegrała znamienną rolę w dziejach Starego Miasta i ul. Długiej, przy której zaledwie kilka metrów od kościoła mieścił się spacyfikowany przez Niemców szpital powstańczy.

Muzeum Ordynariatu Polowego, bezpośrednio połączone z przestrzenią Katedry Polowej WP to nowoczesna placówka. Odpowiada wymogom współczesnego muzealnictwa oraz oczekiwaniom przyszłych gości Muzeum, przede wszystkim młodzieży.


Źródło: http://um.warszawa.pl/

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz