1% podatku dla historii


Termin wysłania deklaracji podatkowej za rok 2010 nieubłaganie upływa. Od kilku lat istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku dla organizacji pozarządowych. Postanowiliśmy zrobić zestawienie organizacji o celach związanych z historią i uprawnionych do otrzymania 1%.

Nasze zestawienie stworzyliśmy opierając się na bazie organizacji pozarządowych i instytucji portalu ngo.pl. Portal ngo.pl to największy portal zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Dane dt. poszczególnych organizacji i instytucji pochodzi z ich stron internetowych. Informacji w niniejszym poradniku mimo naszej staranności prosimy nie traktować jako ostatecznych. Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o samodzielne sprawdzenie informacji o danej instytucji. Dla ułatwienia podajemy adresy ich stron internetowych.

Polskie Towarzystwo Historyczne

O stowarzyszeniu: Polskie Towarzystwo Historyczne jest jednym z najstarszych tego typu stowarzyszeń naukowych na ziemiach polskich. Powstało już w 1886 r. we Lwowie, gdzie miało swoją siedzibę aż do wybuchu II wojny światowej. W 1940 r. miał być oddany do użytku nowy gmach Towarzystwa, którego budowa w sierpniu 1939 r. osiągnęła tzw. stan surowy zamknięty. Początkowo PTH działało tylko w obrębie zaboru austriackiego, potem w całej odrodzonej Polsce, od 1924 r. pod dzisiejszą nazwą -jako Polskie Towarzystwo Historyczne. Z towarzystwem związany był do 1952 r. najważniejszy periodyk naukowy środowiska historycznego w Polsce - „Kwartalnik Historyczny”. W sierpniu 2010 r. związek ten został przywrócony na mocy umowy PTH z Instytutem Historii PAN.

Strona stowarzyszenia: pth.net.pl

Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek”

Misja: Podstawową misją Towarzystwa jest troska o zachowania dla pokoleń statku - muzeum „Sołdek”,udostępnianie zwiedzania statku a także dokumentowanie historii tego statku, która w zasadniczych ramach jest też historią polskiego przemysłu okrętowego, udziału w tej historii nestora polskich okrętowców, prof. dr. inż. Jerzego Doerffera, i absolwentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Historia rudowęglowca „Sołdek” jest częścią rozwoju i historii polskiej floty handlowej. Celem Towarzystwa jest także objęcie pomocą społeczną weteranów budowy i pracy na morzu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Strona stowarzyszenia: www.tps-msoldek.cmm.pl

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

Cele: Celem muzeum jest uratowanie jak największej ilości zabytków związanych z historią techniki na Dolnym Śląsku. Celem muzeum jest również trwała ochrona tradycji z zakresu przemysłu w szczególności: gromadzenie dóbr kultury, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych eksponatów. Kolejnym celem jest udostępnianie zbiorów oraz zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów. Muzeum zajmuje się organizowaniem wystaw stałych, czasowych i objazdowych. Publikuje katalogi, przewodniki wystaw oraz wydawnictwa popularno - naukowe z zakresu swej działalności.

Strona muzeum: muzeumtechniki.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

O muzeum: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu jest unikatową w skali europejskiej placówką, zajmującą się problematyką jeniecką i niektórymi zagadnieniami z zakresu najnowszej historii Polski. Muzeum prowadzi działalność naukowo-badawczą, dokumentacyjną, edukacyjną, wystawienniczą, wydawniczą, a także konserwatorską i upamiętniającą.

Strona muzeum: cmjw.pl

Fundacja Gessel Dla Muzeum Narodowego W Warszawie

O fundacji: Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie to kontynuacja Fundacji Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, która została powołana w 1996 roku wolą dwóch jej założycieli - fundatorów: Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Kancelarii Prawnej „GESSEL” w celu wspierania muzealnych zbiorów sztuki współczesnej.

Strona fundacji: fundacjazsw.mnw.art.pl

Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Cele stowarzyszenia: wspieranie działalności Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i działanie na rzecz zachowania innych obiektów dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza latarni morskich polskiego wybrzeża oraz upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim, wspieranie innych instytucji realizujących podobne cele, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa.

Strona stowarzyszenia: www.tpcmm.pl

Inicjatywa Historyczna

Cele stowarzyszenia: Celem Stowarzyszenia jest: szerzenie i propagowanie wiedzy z zakresu historii Dolnego Śląska, poprawa stanu świadomości historycznej społeczeństwa, działalność naukowa i oświatowa, ustanawianie stypendiów dla dzieci i młodzieży zainteresowanej wiedzy historyczną.

Strona stowarzyszenia: dih.org.pl

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina

Cele stowarzyszenia: Jego celem jest opracowanie założeń ideowych odnowy zabytków naszego wyjątkowego w swoim rodzaju miasta oraz pozyskiwanie środków pieniężnych na pokrycie wydatków z ich odnową związanych.

Strona stowarzyszenia: skozl.lublin.pl

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.

Strona fundacji: zawadzka.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół „Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin”

Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach

Strona stowarzyszenia: kozliki.parostok.com

Muzeum Ziemi Leżajskiej

Strona muzeum: muzeum-lezajsk.pl

 

Instytucje bez strony internetowej lub strony internetowej nie udało się nam odnaleźć:

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia

Fundacja „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP”

Fundacja na Rzecz Historii i Tradycji Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

Regionalne Ognisko Historyczne „ROH”

Zrzeszenie Szlachty Herbu „Sas”

Towarzystwo Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego

Stowarzyszenie Przyjaciół „Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin”

Stowarzyszenie Skansen „Parowozownia Kościerzyna”


Jeśli znacie inne niż wymienione organizacje pożytku publicznego o celach związanych z historią i uprawnionych do otrzymania 1% napiszcie o nich w komentarzach pod artykułem.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz