Powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Historii Polski


Z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i mediów powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Historii Polski. Jego głównym celem - deklarują członkowie założyciele - jest wspieranie działań Muzeum i udział w debacie nad jego programem. Przewodniczącym Stowarzyszenia wybrano badacza problematyki pamięci historycznej i znanego publicystę, znawcę stosunków międzynarodowych dr Kazimierza Wóycickiego.

Muzeum Historii PolskiPodczas inauguracyjnego posiedzenia podkreślano konieczność zintensyfikowania prac nad budową Muzeum Historii Polski. – To Muzeum jest niezbędnie potrzebne powiedziała prof. Jolanta Choińska-Mika i powinno zyskać rangę dobra narodowego - dodała. Według dr Kazimierza Wóycickiego w integrującej się Europie muzea mówiące o historii danego narodu są oczywistością. Niemcy – powiedział Wóycicki – nie bojąc się posądzenia o nacjonalizm stworzyli właśnie takie, znakomite zresztą, muzeum. Dyskutanci podczas pierwszego zebrania mówili, że MHP będzie „inwestycją kultury w przyszłość” i ośrodkiem do szerokiego dyskursu.

Stowarzyszenie pragnie wspierać działania Muzeum ale także chce być forum obywatelskiej debaty na temat historii Polski i jej roli w życiu społecznym. Wśród celów Stowarzyszenie pragnie szerzyć wiedzę na temat relacji pomiędzy historycznym dziedzictwem polskim a europejskim a także wspierać inicjatywy przyczyniające się do pogłębienia wiedzy na temat historii Polski. Wśród propozycji działań Stowarzyszenie proponuje m.in. organizację cyklu konferencji na temat historii i polityki pamięci.

Stowarzyszenie zamierza skupiać osoby o różnych poglądach na historię i odmiennym spojrzeniu politycznym. Oto lista:

Lista członków założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Historii Polski

1. Mec. Adam Barbasiewicz
2. Prof. Jolanta Choińska-Mika
3. Prof. Andrzej Chojnowski
4. Prof. Andrzej Chwalba
5. Prof. Rafał Habielski
6. Dr hab. Igor Kąkolewski
7. Prof. Maria Koczerska
8. Krzysztof Król
9. Michał Kwilecki
10. Andrzej Krzyżanowski
11. Grażyna Majer
12. Prof. Zdzisław Najder
13. Prof. Sławomir Ratajski
14. Prof. Adam Daniel Rotfeld
15. Andrzej Sadowski
16. Prof. Henryk Samsonowicz
17. Dr Mateusz Werner
18. Dr Kazimierz Wóycicki
19. Jan Wróbel
20. Aleksander Zioło

Do Stowarzyszenia złożyli akces również m.in.

21. Prof. Jerzy Axer
22. Wojciech Borowik
23. Dr hab. Antoni Dudek
24. Prof. Jan Kofman
25. Prof. Andrzej Nowak
26. Prof. Wojciech Roszkowski

Komisja Rewizyjna

1. Grażyna Majer
2. Dr Mateusz Werner
3. Mec. Adam Barbasiewicz

Podczas inauguracyjnego zebrania wybrano zarząd Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu wybrano dr Kazimierza Wóycickiego, zastępcą Prezesa Zarządu została prof. Jolanta Choińska-Mika, sekretarzem dr hab. Igor Kąkolewski, członkiem zarządu prof. Maria Koczerska i skarbnikiem red. Jan Wróbel.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz