Archiwalne fotografie Instytutu Polskiego w Londynie


Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA digitalizuje i opracowuje zbiory Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego (IPiMS), dzięki czemu pomaga w ochronie fotografii londyńskiej instytucji, umożliwiając badaczom w Polsce szeroki dostęp do tych wyjątkowych archiwaliów.

kartafoto2

Król Jerzy VI i królowa Elżbieta wizytują I Korpus Polski w Szkocji. Z prawej stoi gen. Władysław Sikorski. Królewska para ogląda działo osłonięte siatką maskującą, 7.03.1941, Szkocja. / fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Fotografie są udostępniane do celów edukacyjnych i naukowych w Ośrodku KARTA (także na stronie internetowej www.karta.org.pl), stopniowo także upowszechniane na stronie www.fotohistoria.pl w części poświęconej IPiMS.

W 2011 planowane jest także rozszerzenie współpracy ze Studium Polski Podziemnej, dotyczącej pomocy w opracowywaniu zdjęć ze zbiorów SPP oraz szerszego udostępniania tych materiałów za pośrednictwem Ośrodka KARTA.

W 2006 roku Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA podjęło współpracę z najważniejszym w Europie archiwum polskich dokumentów z okresu II wojny światowej – IPiMS w Londynie oraz z jego autonomiczną częścią – Studium Polski Podziemnej (SPP). Instytucje prowadzą wspólne działania głównie w zakresie dokumentowania historii najnowszej, jej propagowania i poszerzenia wiedzy historycznej społeczeństwa.

IPiMS posiada olbrzymie zbiory fotograficzne, które są bezcennym źródłem informacji na temat m.in. rządu londyńskiego, gen. Sikorskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (np. polskich dywizjonów lotniczych w Wielkiej Brytanii, marynarki wojennej, I Brygady Pancernej gen. Stanisława Maczka, brygad spadochronowych, formowania Armii Polskiej w ZSRR i szlaku bojowego II Korpusu), życia emigracji. W kolekcji znajdują się też zdjęcia z okresu I wojny światowej czy międzywojnia. Wiele z tych niepowtarzalnych materiałów, niezwykle cennych dla badaczy najnowszej historii Polski, ze względu na brak inwentaryzacji i digitalizacji, do niedawna nie było udostępnianych.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Senatu, w latach 2006-2010 pracownicy Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA przeprowadzali kwerendy w zbiorach fotograficznych IPiMS i zdigitalizowali ponad 5000 zdjęć wyselekcjonowanych pod względem historycznym, technicznym i artystycznym, a także dokonali wstępnego ich opisu i opracowania merytorycznego.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. WINCENTY MURAWSKI rok1914 pisze:

    Brał udział w bitwie o Anglię w latach 1939 do 1946

    Proszę o informację prosi córka

Zostaw własny komentarz