Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja


Ustawa

z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja

Art. 1. Przywraca się Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Art. 2. Dzień 3 maja jest dniem wolnym od pracy.

Art. 3. W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z 1960 r. Nr 51, poz. 297. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i z 1990 r. Nr 28, poz. 159) w art. 1 w pkt 1:

a) dodaje się nową lit. f) w brzmieniu:

„f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja”,

b) dotychczasowe lit. f) - m) otrzymują oznaczenie lit. g) - m).

Art. 4 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz