Jakie będą pytania na maturze z historii? Matura z historii 2011


Maturalne wypracowanie to, aż 40% punktów na poziomie rozszerzonym. Dlatego odpowiedź na pytanie „Jakie będą pytania na maturze z historii?” jest niezwykle cenna. My spróbowaliśmy na nie odpowiedzieć organizując nasz typer. Jego efekty publikujemy poniżej.

Typer to okazja nie tylko do zabawy, ale także okazja do ostatniej powtórki przed maturą. Przysłaliście nam blisko 70 typów, wiele z nich się powtarzało.

Zgłoszone przez Was typy w większości są tematycznymi hasłami. Na maturze tematy są jednak zawsze w ujęciu problemowym. Wymaga się od ucznia analizy, porównania lub oceny. Dlatego korzystając z poniższej listy miejsce to na uwadze i analizujcie te typy pod takim właśnie kątem.

W artykule: Matura z historii 2011. Wytypuj tematy i zgarnij nagrody możesz zapoznać się z tymi redakcji.

Typ Wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha:

 1. Szwedzi w Warszawie: Karol X Gustaw - 1655 i Karol XVI Gustaw 2011. Scharakteryzuj stosunki polsko-szwedzkie na przestrzeni wieków.
 2. Europa wczoraj i dziś. Opisz i oceń proces integracji europejskiej (od powstania Europejskiej Wspólnot Węgla i Stali) i jego wpływ na przemiany społeczne i polityczne w Polsce.

Typy Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Migalskiego:

 1. Jakie wartości oraz zasady organizacji państwa przyświecały twórcom polskich konstytucji?
 2. Dlaczego integracja? Omów główne kierunki integracji europejskiej po II wojnie światowej.

Lista Waszych typów:

 1. Stosunki polsko - rosyjskie w czasie II wojny światowej.
 2. Charakterystyka prób odzyskania niepodległości przez Polaków w XIX wieku.
 3. Rozwój ruchu chłopskiego w Polsce XX wieku.
 4. Przedstaw przyczyny i rozwój ruchu krucjatowego w średniowiecznej Europie.
 5. Rozbicie dzielnicowe oraz próby zjednoczenia Polski w latach 1138-1320.
 6. Omów i porównaj przemiany gospodarcze na ziemiach polskich zaborów pruskiego,rosyjskiego i austriackiego w XIX wieku.
 7. Sejm Wielki - przyczyny, przebieg, skutki.
 8. Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni XIV I XV w.
 9. Stosunki Polski z carską Rosją w XVII i XVIII wieku.
 10. Stosunki polsko-rosyjskie w XVII i XVIII w.
 11. Związek Radziecki i III Rzesza - porównaj dwa ustroje totalitarne XX w.
 12. Działalność rządów na emigracji.
 13. Polityka dynastyczna Jagiellonów.
 14. Stosunki polsko-rosyjskie od odzyskania przez Polskę niepodległości, aż do ich zerwania.
 15. Państwo a Kościół w Polsce po 1945 roku.
 16. Przyczyny upadku reform czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 17. Stosunki polsko rosyjskie w dwudziestoleciu międzywojennym.
 18. Stosunki polsko - niemieckie za panowania pierwszych Piastów.
 19. Niebezpieczne sąsiedztwo czyli jak stosunki polsko niemieckie w Dwudziestoleciu Międzywojennym wpłynęły na dalsze relacje obu państw.
 20. Polskie emigracje polityczne w XIX i XX w. Analiza porównawcza.
 21. Wpływ kultury na poczucie świadomości narodowej Polaków w trzech zaborach (1795 - 1918).
 22. Stosunki polsko-czeskie w okresie wczesno-piastowskim.
 23. Przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce w XII-XIII wieku.
 24. W drodze ku demokracji - przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 80 i 90 XX wieku.
 25. Scena polityczna Polski w okresie międzywojennym.
 26. Mniejszości narodowe w okresie międzywojennym. Oceń postawę władz polskich wobec nich.
 27. Polska polityka zagraniczna w okresie międzywojennym. Konieczność, czy katastrofa?
 28. Stosunki Polski z Czechami w XV-XVII w.
 29. Stosunki Polski z Litwą w okresie panowania dynastii Jagiellonów.
 30. Unie Polski z Litwą. Kto na nich więcej zyskał?
 31. Wiosna Ludów w Europie i w Polsce w XIX w.
 32. Stosunki Polski z Litwą od Konstytucji 3 maja do wybuchu II wojny światowej.
 33. Oceń życie polityczne w okresie rozbiorów.
 34. Powstanie Warszawskie bezsensowny zryw, czy szlachetna walka?
 35. Pozytywizm czy romantyzm. Oceń postawy Polaków w okresie rozbiorów.
 36. Reformacja i kontrreformacja w Europie.
 37. Dzieje parlamentaryzmu Polskiego do 1795 r. Powód do wstydu, czy dumy?
 38. Oświecony absolutyzm w Europie w XVIII w. a monarchia w Polsce.
 39. Polska i Turcja na przestrzeni XVI-XVII w. Oceń skutki wzajemnych wojen dla obu państwa.
 40. Rewolucja Francuska i jej wpływ na Europę.
 41. Porównaj system sprawowania władzy w Polsce 1926-1939 r. i w okresie PRL.
 42. Zamach majowy. Usprawnienie ustroju, czy kres społeczeństwa obywatelskiego?
 43. Dualizm gospodarczy w Europie. Jego przyczyny i skutki.
 44. Rewolucja przemysłowa i kwestia robotnicza i XIX w.
 45. Republika rzymska a okres cesarski. Porównaj.
 46. Ustroje polityczne w starożytności. Zanalizuj i porównaj.
 47. Średniowieczna ekspansja Polski na wschód.
 48. Zmiana granic Polski w średniowieczu. Więcej zyskaliśmy, czy straciliśmy?
 49. Konfederacje i rokosze szlacheckie. Sposób kontroli władzy, czy wynaturzenie systemu?
 50. Przywileje szlacheckie i ich wpływ na ustrój. Które z nich miał najbardziej doniosłe znaczenie?
 51. Oceń próby napraw Rzeczpospolite w XVIII w. Dlaczego zakończyły się porażką?
 52. Zanalizuj kształtowanie się granic Polski 1918-1922.
 53. Sąsiedzi Polski w latach 30 XX w. Porównaj i oceń sytuację wewnętrzną i stosunki z Polską.

Powtarzających typów nie uwzględniliśmy. W przypadku zgłoszenia, więcej niż dwóch typów braliśmy pod uwagę wyłącznie pierwsze dwa.


Nagrody są rozlosowywane wśród osób, które poprawnie wykonały zadania konkursowe. Odpowiedzi należy kierować na adres konkursy@historia.org.pl. W e-mailu należy podać poprawne odpowiedzi (do zwycięzcy nastąpi kontakt w celu ustalenia adresu do wysyłki), w jego tytule umieść nagłówek ze strony z konkursem (np. Do wygrania: „Piastowie”, S. Koper). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu siedmiu od jego zakończenia. Przed wzięciem udziału w konkursie zapoznaj się z regulaminem. O nowych konkursach na bieżąco informujemy na naszym profilu na Facebooku. Wszystkie aktualne konkursy znajdziesz tutaj. Powodzenia!

Zostaw własny komentarz