XX lat samorządu terytorialnego w Polsce - kalendarium


XX lat samorządu terytorialnego w Polsce - kalendarium

8 marca 1990 r. - parlament uchwalił ustawę o samorządzie gminnym oraz ordynację wyborczą do rad gmin.

27 maja 1990 r. - Pierwsze wybory do rad gmin. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,27 proc.

kwiecień 1993 r. - Polska ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. To zasady i postanowienia ogólne dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, do których zobowiązane są państwa członkowskie Rady Europy.

czerwiec 1993 r. - po raz pierwszy zaprezentowano rządowe propozycje nowego podziału terytorialnego kraju. Według propozycji liczbę województw zmniejszono, wprowadzono też powiaty.

1 stycznia 1994 r. - uruchomiono program pilotażowy (powiatowy), czyli dobrowolne przejmowanie dodatkowych zadań przez samorządy największych polskich miast. Na udział w nim zdecydowało się 44 spośród 46 wytypowanych miast. Program miał między innymi przećwiczyć sprawność samorządów przed ewentualnym wprowadzeniem samorządowych powiatów.

11 października 1998 r. - odbyły się wybory samorządowe, już według nowych zasad, uwzględniających ustawy składające się na tzw. reformę samorządową. Stworzona została trójstopniowa struktura, składająca się z:
- samorządowych województw (reforma zmniejszyła ilość województw z 49 do 16),
- powiatów (pośredni szczebel samorządowy, który przejął część kompetencji województw),
- gmin.

1 stycznia 1999 r. - wszedł w życie zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa.

czerwiec 2000 r. - Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego (upamiętniając pierwsze wybory samorządowe z 1990 r.).

20 czerwca 2002 r. parlament przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

5 marca 2010 r. - Sejm przyjął uchwałę z okazji 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz