Artykuły z tagiem:: "samorząd terytorialny"

XX lat samorządu terytorialnego w Polsce - kalendarium

XX lat samorządu terytorialnego w Polsce - kalendarium 8 marca 1990 r. - parlament uchwalił ustawę o samorządzie gminnym oraz ordynację wyborczą do rad gmin. 27 maja 1990 r. - Pierwsze wybory do rad gmin. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,27 proc. kwiecień 1993 r. - Polska ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. To zasady i postanowienia ogólne […]

Konferencja: „XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce” - relacja

Konferencja: „XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce” - relacja

Dwadzieścia lat temu ustawą o samorządzie gminnym z 1990 r. w Polsce został przywrócony samorząd terytorialny, który stał się jednym z symboli demokratyzacji życia społecznego. W XX rocznicę odnowienia samorządu w Krakowie odbyła się konferencja upamiętniająca to wydarzenie.

Konkurs: XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce - wyniki

Remigiusz z Gostynia wygrał nasz konkurs na pracę o samorządzie terytorialnym. Jego praca poświęcona była odpowiedzi na pytanie „Czym dla mnie jest samorząd terytorialny?”

Konferencja: „XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce”

Konferencja: „XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce”

2 lipca 2010 r. od 11:00 do 13:00 będzie miała miejsce konferencja „XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce„. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów i Małopolski, a współorganizatorem projektu ”historia.org.pl”.

Quiz: XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce - pytania

Portal „historia.org.pl” i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizują quiz z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

Quiz: XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Portal „historia.org.pl” i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizują quiz z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Celem Konkursu jest zachęcenie Uczestników Konkursu i czytelników stron Organizatorów do zapoznania się z historią samorządu terytorialnego w Polsce.