Wystawa: „Koszyce-Kraków. Na wspólnej drodze”


Wystawa „Koszyce–Kraków. Na wspólnej drodze” jest pierwszym projektem w ramach współpracy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z Muzeum Wschodniosłowackim w Koszycach. Celem wystawy jest zaprezentowanie historii i współczesności Koszyc – miasta lokowanego, podobnie jak Kraków, na prawie magdeburskim, które w 2013 roku stanie się Europejską Stolicą Kultury.

Wystawa prezentuje zbiory Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach oraz dokumenty z Archiwum Miasta Koszyce, a wśród nich najstarszą pisemną wzmiankę o Koszycach z 1230 roku, w której miasto było wspomniane jako Villa Cassa. Koszyce do końca XV wieku to, po stolicy kraju – Budzie, najważniejsze centrum gospodarcze, polityczne, społeczne i kulturalne Węgier. Położone na skrzyżowaniu dróg handlowych było łącznikiem pomiędzy Budą i Krakowem. Jego związki handlowe z naszym miastem potwierdza prezentowana na wystawie umowa z 1394 roku, zawarta za panowania Ludwika Węgierskiego, w której Koszyce otrzymały prawo składu na towary przywożone z Polski, Rusi i Siedmiogrodu.

Miasto było siedzibą wielu urzędów, między innymi Spišskej komory. Na wystawie można zobaczyć fotel jej prefekta z wypisanymi na oparciu nazwiskami poprzedników. Kolejnym ważnym urzędem, mieszczącym się w Koszycach przez niemal cztery wieki, była mennica. Na wystawie znajdują się unikatowe monety, bite przez kolejnych panujących od XV do XVIII wieku. Największą chlubą Koszyc jest katedra św. Elżbiety. Wystawa prezentuje jej dokładny model oraz oryginalne XV-wieczne, pochodzące ze świątyni detale architektoniczne.

W XIX wieku Koszyce, pomimo że stały się prowincjonalnym miastem Austro-Węgier, dalej rozwijały się pod względem gospodarczym i kulturalnym. W mieście działały liczne warsztaty rzemieślnicze, manufaktury, drukarnie, a później powstały pierwsze fabryki. Kwitło życie społeczne i kulturalne, istniały teatry, kina i podobne instytucje służące rozrywce mieszkańców. Koszyce były również miastem-parkiem, miejscem odpoczynku i rekreacji.

Dawne Koszyce można podziwiać na starych wedutach i litografiach, fotografiach i pocztówkach z epoki, a współczesny obraz miasta na fotografiach znanego koszyckiego fotografika Aleksandra Jirouška. Wystawa prezentuje także filmy ukazujące piękno miasta oraz gościnność jego mieszkańców.

Koszyce–Kraków. Na wspólnej drodze
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
Wernisaż wystawy odbędzie się 6 września 2011 o godz. 17.00

Kurator wystawy: Greta Czupryniak

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz