Warsztaty o kaznodziejstwie średniowiecznym


Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w dniach 18 i 19 listopada organizuje warsztaty sermonistyczne pt. „Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy”.

Ożywienie zainteresowań po wydaniu nowej edycji tzw. „Kazań świętokrzyskich” w 2009 r. przekonało Instytut Historii PAN do organizacji spotkania badaczy średniowiecznych kazań i wymiany ich myśli. Warsztaty odbędą się jako panelowa dyskusja nad wybranymi tematami w luźnej, warsztatowej formie. Zostaną także przedstawione problemy badawcze i podstawa źródłowa tematu. Będzie to pierwsza w tej skali okazja do wspólnego spotkania polskich sermonistów z wielu ośrodków naukowych z kraju oraz gości z Czech, Słowacji i Litwy. Zamiarem organizatorów jest wspólna dyskusja nad dotychczasowym stanem badań i edytorstwem tekstów kaznodziejskich, wyznaczenie postulatów badawczych na przyszłość oraz debata o potrzebie i możliwościach organizacji cyklicznych spotkań w przyszłości.

Referaty w dniu 18 listopada wygłoszą następujące osoby: Stanisław Bylina (Warszawa), Problem badań nad polskim kaznodziejstwem średniowiecznym; Mieczysław Mejor (Warszawa), Najstarsze zbiory kazań w średniowiecznej Polsce; Krzysztof Bracha (Kielce/Warszawa), Łukasza z Wielkiego Koźmina; Zdenek Uhliř (Praga), Miliče z Kroměříže; ks. Jan Grzeszczak (Poznań), Kazanie: jako wprowadzenie do teologii politycznej Joachima z Fiore; Stanislava Kuzmova (Trenčin),Kazania o św. Stanisławie a hagiografia; Tomasz Ossowski (Kielce), Kolekcje kazań w Polsce średniowiecznej; Paweł Kras (Lublin), Lollardzka kolekcja kazań z pierwszej połowy XV wieku: struktura, treści ideowe, funkcje; Bożena Chmielowska (Warszawa), Wstęp do ostatniej części Benedykta Hessego w formie kazania. 19 zaś wystąpienia swe przedstawią: Paweł Stępień (Warszawa), Tradycja a indywidualność, czyli o problemach i perspektywach badania autorskiego w kazaniu średniowiecznym; Lidia Grzybowska (Kraków), Echa myśli filozoficznej Roberta Holcota w kazaniach Mikołaja z Błonia; Tadeusz M. Trajdos (Warszawa), Kaznodzieje dominikańscy we Lwowie w XV wieku; Jarosław Wielgosz (Warszawa),Audytorium kaznodziejów a typologia kazań; Tomasz Gałuszka OP (Kraków), Średniowieczne kazania do dzieci; Krzysztof Ożóg (Kraków), Kaznodziejstwo a polityka w późnym średniowieczu; Andrzej Dąbrówka (Warszawa), Formy pobożności a kaznodziejstwo; Wiktor Szymborski (Kraków), Kazania odpustowe. Uwagi o propagandzie krucjatowej i odpustowej w średniowiecznej Polsce.; Marcin Kiełbus (Katowice), Struktury emocji. w kazaniach Peregryna z Opola; Martin Nodl (Praga),Kazani proti obrazum, anebo kazatelstvi jako inspirace obrazoborectvi?; Viktorija Vaitkevičiūtė (Wilno), Stan badań litewskich nad kaznodziejstwem.

Miejsce warsztatów: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31, sala im. Tadeusza Kościuszki.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz