„Między Dźwiną, Notecią i Odrą. Wspomnienia repatrianta zza Bugu” - M. Minkiewicz - recenzja


O kształcie powojennej Polski zadecydowali przywódcy trzech najsilniejszych państw alianckich. W wyniku ich ustaleń wschodnią granicę ustanowiono na linii rzeki Bug, a zachodnią na Odrze i Nysie Łużyckiej. Na południu granicę oparto o pasma górskie, a na północy o wybrzeże Morza Bałtyckiego i wytyczoną linię oddzielającą Polskę od Obwodu Kaliningradzkiego należącego do Rosji. Na nowych terenach zamieszkać mieli Polacy wysiedlani z utraconych ziem znajdujących się na wschód od Bugu, nazywani repatriantami.

Marian Minkiewicz został wraz z rodzicami wysiedlony z Brasławia na Wileńszczyźnie, w którym mieszkał do zakończenia II wojny światowej. Po długiej drodze ich nowym domem stał się Piotrków Kujawski, znajdujący się niedaleko Inowrocławia.

Książka Między Dźwiną, Notecią i Odrą. Wspomnienia repatrianta zza Bugupodzielona została na dwie części. Pierwsza z nich, obszerniejsza, traktuje o latach 1945-1947. Stanowi ją pisany w przedstawionym okresie pamiętnik. Można się z niej dowiedzieć na przykład jak rozwijały się kontakty towarzyskie autora z nowopoznanymi rówieśnikami. Oprócz tego dużo miejsca poświęcono gimnazjum w Inowrocławiu, do którego uczęszczał oraz nauczycielom, z którymi miał kontakt. W narracji nie zapomniano o rodzinie, na temat której jest wiele wzmianek.

Druga część dotyczy zorganizowanej wycieczki, w której autor wziął udział wiele lat po wysiedleniu. W jej trakcie odwiedził swoją rodzinną miejscowość oraz tereny, którą znał z dzieciństwa. W tym fragmencie książki ukazują się emocje, które nagromadziły się w autorze przez lata.

Publikację czyta się szybko (nie tylko ze względu na jej objętość) i przyjemnie. W zdecydowanej większości porusza ona sprawy, które dotyczą większości młodych ludzi. Mowa tu o pierwszej miłości, czy też szeroko rozumianego korzystania z uroku mieszkania poza domem rodzinnym. Wszystko to, a nawet więcej, opisane zostało lekkim, trafiającym do czytelnika językiem.

Pamiętnikarska część książki posiada wyjaśnienia napisane przez autora. Odróżniane są one od reszty tekstu czcionką pochyłą, dzięki czemu od razu są zauważalne. Autor tłumaczy w nich np. obowiązujący wówczas w szkołach system oceniania, czy podaje współczesną nazwę miejscowości, o której pisze (o ile się zmieniła). Plusem jest zwięzłość tych dodatków, dzięki czemu nie gubi się wątku głównego. Całość wydano w miękkiej okładce na dobrej jakości papierze.

Wyżej opisana książka jest godna polecenia, chociażby ze względu na realistyczne ukazanie relacji między rówieśnikami oraz uczniami, a nauczycielami. Dla jednych publikacja będzie stanowić oderwanie od poważniejszych lektur, a dla drugich będzie źródłem wiedzy na wyżej wspomniany temat.

Plus minus:
Na plus:
+ oryginalny język z epoki
+ lekkość narracji
+ opisywane wydarzenia odnoszą się do codziennego życia nastolatka
Na minus:
-  krótki tekst

Tytuł: Między Dźwiną, Notecią i Odrą. Wspomnienia repatrianta zza Bugu
Autor: Marian Minkiewicz
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
Data wydania: 2011
ISBN/EAN: 978-83-7780-088-1
Liczba stron: 98
Oprawa: miękka
Cena: ok. 16 zł
Ocena recenzenta: 7.5/10

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz