Daniel Rybicki

Magister historii UMK, magister Stosunków Międzynarodowych UWM, członek Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego działającego na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Prywatnie pasjonat straży pożarnej w Polsce i świecie, wieloletni czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w swoim rodzinnym mieście – Barczewie. Zainteresowania historyczne: Historia pożarnictwa w Polsce i Europie na przestrzeni wieków, z naciskiem na XX wieku. Historia okresu międzywojennego i II wojny światowej ze szcze-gólnym naciskiem na morski teatr działań wojennych.

Artykuł autorstwa:

„Obserwator” - J. Mroczkowski - recenzja

„Obserwator” - J. Mroczkowski - recenzja

Obserwując stosunki międzynarodowe pomiędzy wybranymi narodami w danym okresie, warto zwrócić uwagę na kwestię wzajemnych relacji między szarymi członkami wskazanych narodowości. Często to właśnie one, a nie suche wypowiedzi polityków, oddają prawdziwego ducha owych kontaktów. Jeszcze lepiej wyłuska się to z analizy możliwie małego, zaludnionego przez mozaikę kulturową obszaru.

„Wojna U-bootów na Morzu Północnym” - E. Wentzl - recenzja

„Wojna U-bootów na Morzu Północnym” - E. Wentzl - recenzja

Na rynku wydawniczym istnieje wiele pozycji traktujących o U-bootach. Są to zarówno biografie dowódców poszczególnych okrętów, jak i syntezy opisujące walki na określonym akwenie wodnym. Kolejną pozycją podejmującą temat walki marynarzy zaokrętowanych na niemieckich okrętach podwodnych w czasie II wojny światowej jest publikacja Wojna U-bootów na Morzu Północnym autorstwa Eckarda Wentzla.

„Zatopieni” - M. Hashimoto - recenzja

„Zatopieni” - M. Hashimoto - recenzja

Podczas gdy w Europie trwała wojna, w czasie której III Rzesza podbiła niemal całą Europę i prowadziła walkę na dwóch frontach, na obszarze Oceanu Spokojnego doszło do wydarzenia bez precedensu. 7 grudnia 1941 roku Cesarska Marynarka Wojenna Japonii przeprowadziła atak na bazę US Navy zlokalizowaną na Hawajach. Spowodowało to otwarcie kolejnego teatru konfliktu, który ogarnął […]

„O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego...” - M. Wołos - recenzja

„O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego...” - M. Wołos - recenzja

Wydawałoby się, że dzieje II Rzeczypospolitej Polskiej zostały już opisane w sposób wykluczający jakiekolwiek nieścisłości. Jest to jednak wrażenie pozorne i co rusz naukowcy zaskakują czytelników nowym odkryciem czy też nową interpretacją dobrze znanych faktów. Przykładem na to jest niżej przedstawiona publikacja.

„Świadkowie. Zapomniane Głosy - Dunkierka” - J. Levine - recenzja

„Świadkowie. Zapomniane Głosy - Dunkierka” - J. Levine - recenzja

III Rzesza po pokonaniu Rzeczpospolitej Polskiej postanowiła dokonać ekspansji na inne państwa. Po zajęciu Danii oraz Norwegii główne siły niemieckie zostały skierowane na zachód. Francji oraz Belgii, prócz ich własnych armii, bronił Brytyjski Korpus Ekspedycyjny. Niespodziewane tempo, w jakim poruszały się niemieckie dywizje, doprowadziło do całkowitej klęski sprzymierzonych wojsk. Władze brytyjskie za punkt honoru postawiły […]

„10 lat piekła w Legii Cudzoziemskiej” - J. Białoskórski - recenzja

„10 lat piekła w Legii Cudzoziemskiej” - J. Białoskórski - recenzja

Legia Cudzoziemska jest formacją wojskową podległą rządowi Francji, w której oficjalnie służą ludzie innej narodowości niż francuska. Jej tradycje sięgają pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to w 1831 r. powołano ją w celu ochrony kolonii francuskich. Obecnie Légion Étrangère używany jest w charakterze sił szybkiego reagowania, zdolnych do działań w każdym miejscu globu. W Legii […]

„Dywizjon 303. Walka i codzienność” - R. King - recenzja

„Dywizjon 303. Walka i codzienność” - R. King - recenzja

Po pokonaniu Polski i Francji, kolejnym celem III Rzeszy była, osamotniona wówczas, Wielka Brytania. Operacja „Lew morski” zakładała nękanie obrońców wysp brytyjskich z powietrza, a w konsekwencji desant. Z historii wiemy, że do niego nie doszło. Współodpowiedzialni za sukces, którym było odparcie ataku, byli między innymi polscy lotnicy, a wśród nich piloci i mechanicy na […]

„Z morza i Pomorza spojrzenie na wrzesień 1939. Polityka i wojna” - A. Drzewiecki, B. Siek (red.) - recenzja

„Z morza i Pomorza spojrzenie na wrzesień 1939. Polityka i wojna” - A. Drzewiecki, B. Siek (red.) - recenzja

Na temat wydarzeń poprzedzających wrzesień 1939 roku, oraz jego następstw napisano już wiele. Jednakże nie oznacza to, że wyjaśniono wszystko. Często się zdarza, że w wyniku kwerend odnajdywane są nieznane dokumenty rzucające nowe światło na to zagadnienie. Naturalnie wymusza to ponowne opisanie problemu.

„Statki i okręty w Polsce” - M. Czasnojć, B.Huras - recenzja

„Statki i okręty w Polsce” - M. Czasnojć, B.Huras - recenzja

Polskie tradycje morskie nie należą do szczególnie długich i bogatych. Ich rozwój miał miejsce dopiero w drugiej dekadzie XX wieku. Mimo to, Polacy mogą być z nich dumni. O ile flota wojenna nigdy nie była liczącą się siłą morską, o tyle statki floty handlowej pływały na wszystkich oceanach i niemalże każdym morzu świata. Część jednostek […]

„Podwodni Kamikadze” – Y. Yokota – recenzja

„Podwodni Kamikadze” – Y. Yokota – recenzja

Śmierć jest naturalną koleją rzeczy, kończącą życie ziemskie każdej istoty. Niemalże wszyscy, którzy mogą się przygotować na jej nadejście robią to jeden raz. Byli, i zapewne są nadal, ludzie, którzy są pewni jej nadejścia kilka razy w ciągu swojego życia. Jak się do niej przygotowują? Jakie targają nimi uczucia? Wiele na ten temat mówi niżej […]