Egzamin Gimnazjalny 2012. Część humanistyczna historia i WOS - klucz odpowiedzi


24 kwietnia 2012 r. rozpocznie się egzamin gimnazjalny. Pierwszego dnia uczniowie napiszą egzamin z części humanistycznej zawierającej także pytania z historii i WOS-u. W tym roku egzamin zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w nowej formule.

Poniżej w dniu egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej (historia i WOS) będziemy publikować prawidłowe odpowiedzi zaraz jak ukażą się odpowiednie arkusze.

1. Dokończ zdanie

B. w V tysiącleciu.

2. Początki rolnictwa są wg mapy związane z obszarem

C. Bliskiego Wschodu

3. Wybierz właściwe

B. Cywilizacja rzymska, gdyż wówczas w architekturze rozpowszechniło się zastosowanie 2. łuku.

4. Wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i ostatnie.

4.1. C. Podział Cesarstwa Rzymskiego na Wschodnie i Zachodnie - chronologicznie pierwsze.

4.2. D. Rozłam w Kościele, zwany schizmą wschodnią - chronologicznie ostatnie.

5. Wymienieni w tekście Bolesław i Otto Rudy to:

C. Bolesław Chrobry i Otton III.

6. Opisane wydarzenie miało miejsce

A. w Gnieźnie

7. Odpowiedz prawda lub fałsz

Obiekty przedstawione na ilustracjach 1. i 2. są typowymi przykładami architektury klasycystycznej. - Prawda.

Obiekty przedstawione na ilustracjach 3. i 4. zbudowani w stykach charakterystycznych dla średniowiecza. - Fałsz.

8. Z analizy map wynika

A. Sprowadzono Krzyżaków na ziemie polskie.

9. Ziemie poza granicami państwa polskiego to:

D. Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie i Śląsk.

10. Na patrymonialny charakter wskazuje

B. podzielenie państwa pomiędzy swoich synów.

11. Prawidłowa kolejność chronologiczna

D. zdobycie Konstantynopola przez Turków -> odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba -> wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi.

12. Uzupełnij poniższy tekst

Rok 1517 uznaje się za jedną z dat otwierających epokę nowożytną. W tym samym roku Marcin Luter ogłosił 95 tez. Wydarzenie to, uznawane za początek reformacji, miało miejsce w Niemczech.

13. Wybierz poprawne

D. przejął po śmierci ojca władzę w dwóch królestwach.

14. Wśród władców dokonujących III rozbioru Polski byli

C. Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II.

15. Dopasuj przyczynę do skutku

15.1.C: Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w 1775-1783. - Dążenie mieszkańców kolonii do uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii.

15.2.B: Wybuch rewolucji francuskiej w 1789 roku - Wzrost niezadowolenia z absolutnych rządów Ludwika XVI.

15.3.D: Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych w latach 1861-1865. - Konflikt między przemysłową Północą a niewolniczym Południem .

16. Uzupełnij poniższy tekst

Maria-Skłodowska Curie otrzymała Nagrody Nobla z fizyki i chemii. Rodzinne miasto uczonej w wyniku III rozbioru znalazło się w granicach Prus. Z tekstu wynika, że rysunek na murze pochodzi zI połowy XXI wieku.

17. Autor wraz z rodzicami przeniósł się z ziem będących pod panowaniem

D. rosyjskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem austriackim.

18. Odpowiedz prawda lub fałsz

Rewolucja przemysłowa przyspieszyła ekspansję kolonialną państw europejskich. - Prawda.

Rywalizacja między mocarstwami kolonialnymi była jedną z przyczyn wybuchu I wojny światowej.- Prawda.

19. Odpowiedz prawda lub fałsz

Namiestnika Króla Polskiego powoływał i odwoływał król. - Prawda.

20.

B. utworzyć państwo polskie na ziemiach odebranych Rosji.

21. Wskaż fałszywe zdanie

Większość badanych to osoby, które nie potrafiły bądź nie chciały odpowiedziećna pytanie ankietera.

22.

C. rzecznik konsumentów.

23. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest

D. orzekanie w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z ustawą zasadniczą.

24.

24.1. D.

24.2. C.

24.3. B.


Podane odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz