Wystawa „Pod wspólnym niebem” otwarta na Zamku Królewskim w Warszawie


Głównym przesłaniem otwartej 2 maja wystawy „Pod wspólnym niebem” jest przedstawienie fenomenu dawnej Rzeczypospolitej - jednego z najbardziej zróżnicowanych językowo, wyznaniowo i kulturowo państwa wczesno nowożytnej Europy.

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak odczytał w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego list, w którym prezydent Rzeczpospolitą Obojga Narodów nazwał „środkowoeuropejską wspólnotą narodów, wyznań i kultur, która zasługuje na uznanie i pamięć”.

„Dawna Rzeczpospolita była krajem, który bez wątpienia był w I lidze europejskiej. Ten sukces nie wynikał z podbojów i wojen zaborczych, ale pokojowego rozwoju i współistnienia wielu kultur.” - powiedział Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Igor Kąkolewski, który jest współautorem scenariusza wystawy powiedział, że ma ona pokazać „udany eksperyment wielokulturowości”. Dodał, że dzisiaj nazywamy to transferem kultur i technologii.

„Ta wystawa jest poświęcona wmieszkanym Polakom, tym przybyszom zza granicy, którzy tu przybywali i zostawali dając wkład w kulturę Obojga a tak naprawdę Wielu narodów. Bez nich dziś nie bylibyśmy tacy jaki jesteśmy.” - powiedział Kąkolewski.

Organizatorzy wystawy dziękowali wszystkim muzeum, archiwom i osobom prywatnym, którzy przyczynili się do powstania wystawy. Największe wyrazy wdzięczności trafiły jednak do Dyrektora Muzeum Zamoyskiego i Prezydenta Zamościa za to, że „ogołocili” na pewien czas swoje muzeum z najcenniejszych eksponatów.

Po oficjalnym otwarciu, którego dokonali wspólnie Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak i Zastępca Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie dr Przemysław Mrozowski wszyscy uczestnicy wernisażu zostali zaproszeni do zwiedzania ekspozycji.

Wystawa składa się z sześciu części. Dwie pierwsze prezentują zjawisko wielokulturowości Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Kolejne dwa moduły koncentrują się na problematyce tożsamości regionalnych i lokalnych oraz sposobach funkcjonowania jednostek w wielokulturowym społeczeństwie. Piąta część opisuje zjawisko oddziaływania wieloetniczności na ówczesną kulturę. Ostatnim etapem ekspozycji jest pokazanie, co przetrwało do czasów współczesnych z wielokulturowości Rzeczpospolitej wielu narodów.

Wystawę tworzy 190 eksponatów pochodzących z prawie 50 różnych miejsc. Wśród najcenniejszych prezentowanych przedmiotów są m.in. oryginalny widymat czyli potwierdzenie zawarcia Unii Lubelskiej podpisane przez Zygmunta Augusta i różaniec króla Stefana Batorego. Oprócz eksponatów i dokumentów z epoki autorzy wystawy wykorzystują nowoczesne technologie prezentacji m.in. mapy multimedialne oraz tzw. pokazy poliwazyjne.

Zamek Królewski w Warszawie będzie prezentował wystawę „Pod wspólnym niebem” od 3 maja do końca lipca 2012 r. Honorowy patronat nad ekspozycją objął prezydent Bronisław Komorowski.

Galeria zdjęć z wernisażu jest do zobaczenia tutaj.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz