Awantura o Muzeum Powstania Warszawskiego. Zamach, czy racjonalna zmiana?


Po włączeniu pod obrady najbliższej sesji Rady m.st. Warszawy projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Powstania Warszawskiego wybuchła awantura. Wnioskodawca jakim jest Prezydent m.st. Warszawy chce by dotychczasową Radę Powierniczą muzeum zastąpiła 15-osobowa Rada Muzeu. Zmienią się przez to zasady wybierania Dyrektora Muzeum. Opozycja protestuje.

Muzeum Powstania Warszawskiego / fot. 1944.pl

Radni PiS oceniają to jako zamach na niezależność placówki. Tak też na swoim twitterze pisze radny PiS Maciej Maciejowski - „Jutro na Radzie Warszawy - zamach na Muzeum PW”. Podobnie uważa Maciej Wąsik lider warszawskich radnych PiS.Przeciwnego zdania są projektodawcy, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

„Nadanie nowego brzmienia statutowi Muzeum ma charakter porządkowy i wynika z konieczności dostosowania jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy o muzeach.” - tłumaczy swój projekt Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Do tej pory to Rada Powiernicza decydowała o powołaniu i odwołaniu dyrektora. W skład rady wchodzili: Edmund Baranowski, Wojciech Barański, Elżbieta Jakubiak, Adolf Juzwenko, Jarosław Jóźwiak, Dariusz Karłowicz, Agata Mikołajczyk, bp polowy WP gen. dyw. dr Tadeusz Płoski, Maria Poprzęcka, Andrzej Przewoźnik, Andrzej Rottermund, Ferdynand Ruszczyc, Paweł Skowroński, Jacek Taylor, Renata Wiśniewska i Ewa Junczyk-Ziomecka. Kadencja Rady Powierniczej wygasła rok temu.

Według projektu nowego statutu dla Muzeum muzeum będzie zarządzać i reprezentować na zewnątrz dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta m.st. Warszawy w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy trzech zastępców, których powołuje i odwołuje po uzyskaniu zgody Prezydenta m.st. Warszawy. Rada Powiernicza utraci zatem wpływ na obsadę stanowiska Dyrektora.

W miejsce Rady Powierniczej ma zostać powołana Rada Muzeum, która w myśl ustawy o muzeach sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa oraz ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. Jadnak Rada Muzeum nie traci całkowicie wpływu na wybór Dyrektora placówki. Może w przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, wyznaczyć do składu komisji konkursowej dwóch dodatkowych członków. Komisja konkursowych może liczyć łącznie z przedstawicielami Rady 11 członków.

W skład Rady Muzeum Powstania Warszawskiego mają zostać powołane następujące osoby: Ewa Malinowska-Grupińska - Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy; Andrzej Kunert - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Ligia Krajewska - Poseł na Sejm RP; Grzegorz Nowik - przedstawiciel Prezydenta RP, Zastępca Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; Renata Wiśniewska - Dyrektor Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy; Edmund Baranowski - Zastępca Prezesa Związku Powstańców Warszawy; Halina Jędrzejewska - Zastępca Prezesa Związku Powstańców Warszawy; Wojciech Barański - członka Związku Powstańców Warszawy; Joanna Mytkowska - Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej; Andrzej Paczkowski - historyk, Członek Kolegium IPN; Maria Poprzęcka - Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki; Stanisław Krakowski - Prezes Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; Piotr Jakubowski - Dyrektor Domu Spotkań z Historią; Agnieszka Morawińska - Dyrektor Muzeum Narodowego; Jarosław Jóźwiak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy.

W Polsce Rady Powiernicze mają tylko trzy muzea. Są to Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. U boku pozostałych funkcjonują Rady Muzeów. Tak jest w przypadku m.in. Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, czy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz