Przewodnictwo miejskie jednak zderegulowane całkowicie


Tylko dzień cieszyli się przewodnicy ze zmiany w projekcie, która uzależniała deregulację tego zawodu od decyzji właściwych dla danego terenu rad gmin. W ostatecznym projekcie, jaki dziś znalazł się na stronach ministerstwa powrócono do pierwotnych zapisów.

Rynek Główny w Krakowie

Rynek Główny w Krakowie

W przedstawionym kształcie ustawy przewodnikiem miejskim i terenowym lub pilotem wycieczek może zostać osoba niekarana za popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

O zmianie w ustawie informowała wczoraj na pierwszej stronie „Rzeczpospolita”. Jednak na oficjalnie udostępnionym dziś projekcie ustawy wraz z uzasadnieniem o uzależnieniu deregulacji od uchwały poszczególnych rad nie ma słowa. Projekt wkrótce trafi do Sejmu, a tam zajmą się nim posłowie. Na pewno posłowie będą narażeni na naciski grup zawodowych przeznaczonych do deregulacji. Już teraz m.in. przewodnikom udało się przekonać kilku parlamentarzystów do swoich racji. Nie brakuje jednak posłów myślących w wolnorynkowy sposób. Być może dla celów tych projektów zostanie utworzona specjalna podkomisja sejmowa.

Lobbować będą zapewne samorządy, które chcą nadal regulować przewodnictwo. Przykładem może być Kraków, który pod wpływem ostrego protestu przewodników sprzeciwił się planom ministerstwa. Zdaniem radnych jest to wolny i niereglamentowany zawód mimo obowiązków odbycia kursu i zdania egzaminu.

O zaletach deregulacji przewodnika górskiego informowaliśmy w licznych tekstach: Wolne przewodnictwo? Bierzmy przykład z NiemiecJak wygląda egzamin na przewodnika miejskiego? SprawdziliśmySpór o deregulację przewodnictwa. Kto ma rację?Usługi przewodnickie wreszcie bez reglamentacji? Wystosowaliśmy także list otwarty do Ministra Sprawiedliwości.

Inaczej potraktowano przewodników górskich, gdyż od ich pracy zależy życie i zdrowie członków prowadzonych grup. Dlatego uprawnienia przewodnika górskiego na dany obszar górski otrzyma osoba, która: ukończyła 18 lat, nie była karana za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek i odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne na dany obszar górski oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz