Program obrad X OKSHW w Gdańsku


Jubileuszowy X OKSHW odbędzie się w Gdańsku. 80 prelegentów z 16 krajowych uczelni, przedstawi efekty swoich badań w ramach prawie 30 paneli. Organizatorzy opublikowali dziś szczegółowy program obrad.

Plan obrad:

Piątek, 23.11.2012

Sekcja Pt-1  (sala 2.49)

Miscellanea - 12.30-13.15
moderator: mgr Grzegorz Labuda (UG)
• mgr Marcin Markowski (KUL, historia sztuki)
Typy portretów Tadeusza Kościuszki na banknotach polskich
• mgr Marta Mikulska (KUL)
Panika i strach na polach bitew: analiza psychologiczno-historyczna zjawiska na podstawie
wybranych przykładów z historii XIX i XX wieku

Średniowiecze cz. I - 13.15-14.20
moderator: Bartłomiej Dźwigała (UKSW)
• mgr Daniel Gosk (KNHW KUL)
Problemy napotykane w czasie kwerendy muzealnej na podstawie zabytków kapalinów średniowiecznych
• Michał Pietranik (KNHW UW)
Wyprawa Rusów na Konstantynopol w 1043 roku w świetle źródeł bizantyńskich
• Magdalena Szkodzińska (SKMDOiUW UMK)
Łuk turecki: budowa, szkolenie łuczników i próba oceny wartości bojowej

14.20-15.20 obiad

Średniowiecze cz. II - 15.20-16.25
moderator: mgr Andrzej Gierszewski (UG)
• mgr Jacek B. Chlastawa (UJ, archeologia)
Wczesnośredniowieczne groby z bronią i oporządzeniem jeździeckim z terenów północnej Polski
• Bartłomiej Dźwigała (KNSH WNHiS UKSW)
Hasta vibrata, in qua signum pendebat album (FC II, 10): symbolika bieli w wybranych narracjach bitewnych XI-XII wieku
• Joanna Mendyk (KNHS UJ)
Innocenty III wobec chrześcijańskiej kampanii przeciwko Almohadom w 1212 roku

16.25-16.35 przerwa

Starożytność - 16.35-18.05
moderator: mgr Grzegorz Labuda (UG)
• mgr Sebastian Długoborski (KUL)
Grabież posągu urartyjskiego boga Haldi w świetle Listu do Aszura
• mgr Bartłomiej Proc (SKSt KUL)
Problemy garnizonu żydowskiego na Elefantynie
• mgr Michał N. Faszcza (UW)
Seditio legionów Sulli w 88 roku p.n.e.
• mgr Damian Szymon Nitecki (IAiE PAN)
Legio XV Apollinaris in the Trajan’s Dacian Wars

Sekcja P-2 (sala 2.50)

Nowożytność cz. I - 12.30-14.00

moderator: mgr Zbigniew Hundert (UKSW)
• Łukasz Cholewiński (AJD)
Najazd czambułów tatarskich na Rzeczpospolitą i bitwa pod Martynowem (20 czerwca 1624) w świetle ówczesnych źródeł
• mgr Agnieszka Piątkowska (UG)
Kantymir pasza porażony? Pogrom tatarski 1624 roku: epizod, czy przełom w stosunkach polsko-tatarskich w XVII wieku?
• mgr Zbigniew Chmiel (UW)
Żołnierz czy polityk? Działalność Stanisława Lanckorońskiego w pierwszym okresie Powstania Chmielnickiego
• Krystian Zdziennicki (NKH UG)
Stosunki polsko-szwedzkie na Ziemi Sztumskiej w XVII wieku: od Trzciany, przez Stary Targ do Sztumskiej Wsi

14.00-15.00 obiad

Nowożytność cz. II 15.00.-16.30
moderatorka: mgr Anna Pastorek (UAM)
• mgr Wojciech Podjacki (UG)
Hiszpańscy konkwistadorzy kontra Aztekowie: przegląd uzbrojenia i metod walki walczących stron
• mgr Szymon Dranikowski (UAM)
Wykorzystanie utworu literackiego w walce o wojskowe urzędy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: Autobiografia Bogusława Radziwiłła
• mgr Zbigniew Hundert (UKSW)
Jan Sobieski przeciw Dymitrowi Wiśniowieckiemu, czyli konflikt dwóch hetmanów koronnych w latach 1668-1670
• Jan Sowa (KNHW UW)
Sądownictwo hetmańskie w Koronie pod koniec XVII wieku: aspekty organizacyjno-proceduralne

16.30-16.40 przerwa

Nowożytność cz. III 16.40-18.10
moderator: mgr Paweł Sadłoń (UG)
• mgr Andrzej Gładysz (KNHW KUL)
Służba wojskowa dworzan Zygmunta I Starego
• Bartosz Kaczmarek (UAM)
Obrona Egeru podczas najazdu tatarskiego w 1552 roku: węgierska i turecka sztuka wojskowa
• mgr Michał Furman (KNHW KUL)
Problematyka historyczno-wojskowa w Pouczeniach wojennych Floriana Zebrzydowskiego
• mgr Michał Sierba (UŁ)
Arsenał tykociński w XVI wieku

Sekcja P-3 (aula 1.46)

Muzealnictwo wojskowe - 12.30-13.15
moderator: Tomasz Bielecki (UG)
• dr Jan Szkudliński (M2WŚ/NKDH UG)
Koncepcja wystawiennicza Muzeum II Wojny Światowej
• mgr Dariusz Kołban (SKNH UwB)
Nowe koncepcje w muzealnictwie wojskowym na przykładzie Muzeum Wojska w Białymstoku

Druga wojna światowa cz. I - 13.15-14.20
moderator: dr Jan Szkudliński (UG)
• mgr Szymon Andrzejewski (UAM)
Bitwa pod Monte Cassino: fakty i mity
• mgr Paweł Zalewski (UG)
Japońskie i amerykańskie przygotowania wojenne na Pacyfiku w badaniach z zakresu prawa międzynarodowego i geografii historycznej
• mgr Oskar Myszor (NKDH UG)
Dai Tō-A sensō: wojenna propaganda Cesarstwa Japonii w latach 1937-1945

14.20-14.30 przerwa

Druga wojna światowa cz. II 14.30-15.35
moderator: mgr Oskar Myszor (UG)
• Maciej Skup (KNHW UW)
Wywiad brytyjski a kwestia neutralności Hiszpanii w czasie II wojny światowej
• Tomasz Bielecki (NKH UG)
Służba Polaków w oddziałach Waffen-SS w okresie II wojny światowej: próba określenia stanu badań
• mgr Łukasz Męczykowski (NKDH UG) Improwizowane pociągi pancerne brytyjskiej Home Guard (1942-1944)

15.35-16.35 obiad

Druga wojna światowa cz. III - 16.35-17.40
moderator: mgr Łukasz Męczykowski (UG)
• mgr Jan Daniluk (NKDH UG)
Jeńcy wojenni na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach II wojny światowej
• Maciej Mikołajewski (KNHW UW)
Broń zdobyczna używana w oddziałach Wehrmachtu i Waffen-SS
• Adrian Doginacz (SKNH UPK)
Niemiecka prototypowa broń pancerna w okresie II wojny światowej: problem standaryzacji

Wojenne nekropolie 17.40-18.25
moderatorka: mgr Barbara Męczykowska (UG)
• mgr Anna Krüger (UG)
Pomorskie cmentarze wojenne z XX wieku w świetle źródeł archiwalnych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku
• Alicja Młyńska (UG)
Cmentarze z okresu I wojny światowej na terenie województwa łódzkiego

Sobota, 24 listopada

Sekcja S-1 (sala 2.49)

Żołnierze wyklęci 9.00-10.05
moderatorka: Magdalena Gajda (UW)
• Kamil Sulej (AKMSP KUL)
Działalność oddziałów zbrojnych Okręgu Lubelskiego Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1942-1945
• Tomasz Kozakiewicz (KNSH WNHiS UKSW)
Barwa żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1945-1946
• Piotr Głowacki (UW)
Zbigniew Kulesza „Młot”

Powstanie Warszawskie 10.05-11.10
moderator: mgr Łukasz Męczykowski (UG)
• Łukasz Mieszkowski (KNHW UW)
Ni pies, ni wydra: charakterystyczne elementy umundurowania i wyposażenia powstańców warszawskich na podstawie wspomnień Jana Kurdwanowskiego
• mgr Marcin Winkowski (absolwent UG)
Kubuś, Szary Wilk i Starówka, czyli rzecz o samochodach pancernych i transporterach opancerzonych Powstania Warszawskiego
• Magdalena Gajda (KNHW UW)
Ani czołg, ani pułapka: co naprawdę wydarzyło się na powstańczej Starówce 13 sierpnia 1944 roku?

11.10-11.20 przerwa

Epoka wiktoriańska 11.20-12.05
moderator: mgr Cezary Wołodkowicz (UG)
• Mateusz Nowikiewicz (KNHW UWr)
Armia Cesarstwa Chińskiego w dobie I wojny opiumowej w świetle brytyjskich relacji z konfliktu
• Lesław Zbieranek (SSHW KN IH UAM)
W służbie Jej Królewskiej Mości: elitarne regimenty armii brytyjskiej podczas wojny krymskiej (1853-1855)

Wojna secesyjna 12.05-13.35
moderatorka: mgr Barbara Męczykowska (UG)
• Marek Kawczyński (KNHW UW)
Spór dyplomatyczny i walki o Fort Sumter jako przyczyny wybuchu wojny secesyjnej
• mgr Piotr Derengowski (UG)
Bitwa pod Seven Pines (31 maja-1 czerwca 1862): stracona szansa Konfederacji
• mgr Juliusz Tomczak (UAM)
Szybki krok i grad kul: Teoretyczne podstawy taktyki piechoty w wojnie secesyjnej
• mgr Michał Staniszewski (KNHW UW)
Czy ilość przekłada się na jakość? Artyleria Armii Potomaku w czasie wojny secesyjnej

13.35-14.35 obiad

XVIII wiek 14.35-15.20
moderator: mgr Andrzej Gładysz (KUL)
• mgr Katarzyna Wagner (UW)
Pierwsze działania wojenne podczas III wojny północnej (1700-1701)
• Grzegorz Glabisz (SSHW KN IH UAM)
Reformy generała Alojzego Brühla w artylerii koronnej (1764-1788)

Polska napoleońska 15.20-16.25
moderator: mgr Michał Staniszewski (UW)
• Łukasz Sobczak (UG)
Artyleria pułkowa w Wojsku Polskim Księstwa Warszawskiego
• Dawid Madziar (SKNH UŚ)
Komendanci placu w Księstwie Warszawskim
• mgr Cezary Wołodkowicz (UG)
Wojsko napoleońskie w Gdańsku w latach 1807-1814

Sekcja S-2 (sala 1.48)

Wojna polsko-bolszewicka 9.00-10.05
moderator: mgr Mariusz Niestrawski (UAM)
• mgr Szymon Płoński (KNHW UWr)
Grupa Operacyjna „Dolna Wisła” w wojnie
polsko-bolszewickiej
• mgr Piotr Piss (KNHW UWr, bezpieczeństwo narodowe)
Bój pod Dytiatynem 16 września 1920 roku
• Daniel Rybicki (SKNMDOiUW UMK)
Polskie flotylle rzeczne 1918-1921 w świetle „Przeglądu Morskiego”

Fortyfikacje 10.05-10.50
moderator: Tomasz Bielecki (UG)
• mgr Paweł Nastrożny (SKNMDOiUW UMK)
Pruski fort piechoty z początku XX wieku na przykładzie punktów oporu piechoty Twierdzy Chełmno
• mgr Sławomir Kosmala (WSKE „Rawelin”)
Uwarunkowania udostępniania zwiedzającym obiektów wojskowych na przykładzie Cytadeli Grudziądzkiej

II Rzeczpospolita cz. I 10.50-11.55
moderator: mgr Marek Wawrzynkowski (UG)
• mgr Tomasz Roguski (UKSW/ŚZŻ AK)
Polska Organizacja Wojskowa i jej działalność a zamierzenia Józefa Piłsudskiego
• Adrian Watkowski (NKH UG)
Problematyka sojuszy polityczno-militarnych II RP w publicystyce i rozważaniach Adolfa Marii Bocheńskiego
• mgr Joanna Napierała (KNHW KUL)
Przysposobienie Wojskowe Kobiet: historia ruchu widziana oczyma jego twórczyń, gen. Marii Stanisławy Wittek „Miry„ i gen. Elżbiety Zawackiej ”Zo”

11.55-12.55 obiad

Zbrodnie wojenne 12.55-13.40
moderator: mgr Krzysztof Fudalej (UW)
• mgr Anna Kraus (KNHW UW)
Partyzanci żydowscy a pacyfikacja wsi Koniuchy (29 stycznia 1944)
• Marcin Mokrosiński (NKH UG)
Masakra pod Malmedy

II Rzeczpospolita cz. II 13.40-14.45
moderator: mgr Wojciech Sługocki (UAM)
• mgr Mariusz Niestrawski (SSHW KN IH UAM)
Konflikty na tle dzielnicowym i narodowościowym w lotnictwie II Rzeczypospolitej w okresie walk o granice Polski (1918-1921)
• mgr Marek Wawrzynkowski (NKDH UG)
Udział wojskowych w życiu społecznym i kulturalnym miast garnizonowych na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu VIII w latach 1921-1939
• mgr Piotr Konieczny (SSHW KN IH UAM)
Szablą, lancą czy karabinem? Spory na temat kawalerii w II Rzeczypospolitej na przełomie lat 20. i 30. na łamach „Przeglądu Kawaleryjskiego”

14.45-14.55 przerwa

Wojna obronna 1939 roku 14.55-16.25
moderator: mgr Dariusz Kołban (UwB)
• Paulina Gosthorska (UG)
System obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej w 1939 roku, ze szczególnym uwzględnieniem koszar
• mgr Piotr Popławski (SKNH UwB)
Forsowanie rzek przez jednostki niemieckiej 3. Armee w czasie kampanii polskiej 1939 roku
• Artur Wodzyński (KNHW UW)
Ochotnicy w Wojsku Polskim podczas kampanii 1939 roku w świetle wybranych źródeł
• Ewelina Klimczak (KN „Grot” UJK)
Wy dla nas szczury: Niemcy w szponach propagandy i uprzedzeń w odniesieniu do Polaków w czasie kampanii polskiej 1939 roku

Sekcja S-3 (sala 1.46)

Polska Ludowa 9.00-9.45
moderator: Marcin Mokrosiński (UG)
• mgr Michał Szafran (absolwent UG)
Polskie hełmy tworzywowe 1960-2010
• mgr Piotr Małecki (NKDH UG)
Strażnico naszych polskich granic, już z dala brzmi zwycięski śpiew, czyli o polskiej pieśni żołnierskiej w latach 1945-1956

Zimna wojna 9.45-11.15
moderator: mgr Oskar Myszor (UG)
• Marzena Ostrowska (NKH UG)
Charakterystyka, rola i ocena działań Ex-Commu podczas kubańskiego kryzysu rakietowego
• Katarzyna Gruszka (SSHW KN IH UAM)
Ofensywa amerykańska „Rolling Thunder” w latach 1965-1968
• mgr Dominika Hempel (UG)
Santiago de Chile: niemy świadek wojskowego zamachu stanu w 1973 roku
• Paweł Czernich (SKNH UPK)
Operacja „Able Archer” 1983: świat na skraju III wojny światowej

11.15-11.25 przerwa

Historia najnowsza 11.25-12.55
moderator: mgr Michał Szafran
• Maciej Kniter (NKH UG)
Obraz wojny falklandzkiej w prasie peerelowskiej
• mgr Kamil Śladewski (UO/AON)
Modernizacje śmigłowca AH-64A Apache pod wpływem operacji US Army w latach 1989-1991
• mgr Andrzej Pierzchała (UKSW)
Siły brytyjskie i francuskie w składzie sił koalicyjnych w Arabii Saudyjskiej w czasie I wojny w Zatoce Perskiej
• Milena Domasiewicz (SKNH UwB/AON, bezp. nar.)
Blokady Strefy Gazy prowadzone przez Izrael w latach 2007-2011

12.55-13.55 obiad

Wojny morskie 13.55-15.25
moderator: mgr Oskar Myszor (UG)
• mgr Anna Pastorek (UAM)
Holenderskie konwoje i ich ochrona w latach 1652-1654
• Paweł Łyziński (SKMDOiUW UMK)
Czemulpo 1904: Legenda Wariaga
• Maciej Koczorowski (AMW)
Działalność bojowa Dywizjonu Okrętów Podwodnych na Bałtyku w czasie wojny polsko-niemieckiej w 1939 roku
• Damian Dutkiewicz (AMW)
Rozwój radzieckich atomowych balistycznych okrętów podwodnych okresu Zimnej Wojny

Myśl wojskowa 15.25-16.30
moderator: dr Łukasz Przybyło („Tetragon”)
• mgr Wojciech Sługocki (SSHW KN IH UAM)
Zagraniczna myśl wojskowa w świetle „Przeglądu Wojskowego” w latach 1924-1935
• mgr Krzysztof Fudalej (KNHW UW)
Dyskusje na temat broni pancernej na łamach wybranych czasopism niemieckojęzycznych
w latach 1933-1939
• mgr Maciej Stanecki (KNHW UW)
O zimnej wojnie: znaczenie i zastosowanie strategicznej problematyki dzieła Carla von Clausewitza w okresie Zimnej Wojny

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

3 komentarze

  1. Oskar Myszor pisze:

    W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy ostateczny program, trochę odbiegający od powyższego: http://www.nkh.ug.edu.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=9 Zapraszam do rzucenia okiem.

Zostaw własny komentarz