Konferencja: „Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej”


5 i 6 grudnia w Instytucie Historii i Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie się odbywać konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej”

Program konferencji:

5 grudnia 2012 r. (Audytorium im. W. Danka)

9.00-9.30 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

Panel wprowadzający

9.30-10.00 Prof. dr hab. Robert Traba (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie), Odpominanie i upamiętnianie. Refleksje o znaczeniu badań pamięci zbiorowej w procesach edukacyjnych.
10.00 -10.30 Prof. dr hab. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Szkoły pamięci – księgi pamięci. Uwagi o formach utrwalania przeszłości.
10.30-11.00 Prof. dr hab. Jan Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polityka pamięci we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich z perspektywy edukacji publicznej.
11.00-11.30 – przerwa kawowa
11.30-12.00 Prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pamięć o oprawcy.
12.00-12.30 Prof. dr hab. Leszek Jazownik (Uniwersytet Zielonogórski), Destrukcja tożsamości narodowej jako ukryty program naukowy i edukacyjny.
12.30-13.00 Doc. dr Krystyna Syrnicka (Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie), Pomnik nagrobny jako znak pamięci.
13.00–13.30 dyskusja

Obrady w sekcjach

I. sekcja historyczna 15.00-18.00 s. 337 (Instytut Historii UP)

15.00-15.20 Dr hab. Izabela Skórzyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Widowiskowe aktualizacje przeszłości lokalnej.
15.20-15.40 Dr Katarzyna Justyniarska-Chojak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), „Będąc dobrej pamięci i zdrowy na umyśle”- pamięć w testamentach mieszczańskich z terenu Małopolski (XVI-XVIII wiek).
15.40-16.00 Dr hab. Janusz Spyra, prof. AJD (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Cieszyńska Kronika – przykład zbiorowej pamięci cieszyńskich chłopów w XVIII i w XIX stuleciu.
16.00-16.30 – przerwa kawowa
16.30-16.50 Dr Dobrochna Kałwa (Uniwersytet Warszawski), Historyk versus świadek historii. Wojny pamięci w refleksji historiograficznej.
16.50-17.10 Mgr Martyna Grądzka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Pamięć i postpamięć Żydów o okupowanym Krakowie. Analiza pamięci indywidualnej i zbiorowej.
17.10-17.30 Dr Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński), Rodzina jako źródło cierpień. Metafora przemocy w pamięci zbiorowej PRL.
17.30-18.00 dyskusja

II. sekcja literaturoznawcza 15.00-18.00, s. 444 (Instytut Filologii Polskiej UP)

15.00-15.20 Prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), „O słodkiej pamięci dziedzino!„ Aksjologia historii w ”Wojnie domowej” Samuela Twardowskiego.
15.20-15.40 PhD. Elena Slobodyan (Baszkirski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Akmułły w Ufie, Rosja), Tradycja i obyczaj jako formy pamięci w poematach Aleksandra Puszkina „Eugeniusz Oniegin„ i Adama Mickiewicza ”Pan Tadeusz”.
15.40-16.00 Dr Marta Chrabąszcz (Tarnów), Przestrzeń pamięci czy pamięć przestrzeni? Konceptualizacja pamięci w wybranych utworach Mickiewicza i Słowackiego.
16.00-16.30 – przerwa kawowa
16.30-16.50 Dr Marcin Lul (Uniwersytet w Białymstoku), „Znasz-li ten kraj, gdzie kwitną nad grobami piołuny?” Kraszewski i metamorfozy pamięci.
16.50-17.10 Dr Katarzyna Szalewska (Uniwersytet Gdański), Gorączka pamięci – moda na dyskurs memorialny we współczesnym literaturoznawstwie polskim.
17.10-18.00 dyskusja

III. sekcja edukacyjna 15.00-18.00 s. 539 (Instytut Filologii Polskiej UP)

15.00-15.20 Prof. dr hab. Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), „Więcej Słonimskiego, a mniej Sienkiewicza”? Zagadnienie polskości w nauczaniu języka polskiego.
15.20-15.40 Dr Maria Sienko (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Czy i jak zmienia się dziś szkolna lektura „Krzyżaków” Sienkiewicza?
15.40-16.00 Mgr Agnieszka Kania (Uniwersytet Jagielloński), „Jeśli zapomnę o nich...”. Lektury szkolne a budowanie tożsamości narodowej współczesnych licealistów.
16.00-16.30 – przerwa kawowa
16.30-16.50 Dr Dorota Karkut (Uniwersytet Rzeszowski), Doświadczanie historii w lekturze gimnazjalistów.
16.50-17.10 Mgr Katarzyna Tomczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Dziedzictwo żydowskie w obszarach pamięci po Szoa z perspektywy edukacji polonistycznej w szkole.
17.10-18.00 dyskusja
18.30-21.00 uroczysta kolacja

6 grudnia 2012 r.

Obrady w sekcjach

I. sekcja historyczna 9.00-14.00 s. 337 (Instytut Historii UP)

9.00-9.20 Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wielka wojna ojczyźniana w tożsamości i edukacji historycznej Rosjan.
9.20-9.40 Dr Robert Wyszyński (Uniwersytet Warszawski), Zapomniani Polacy – pamięć i trauma przesiedleń wśród trzech pokoleń Polaków w Kazachstanie.
9.40-10.00 Mgr Anna Hejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Obrazy z dzieciństwa w pamięci polskich Sybiraków z Leicester (Wielka Brytania).
10.00-10.20 Dr Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Niegdysiejsi bohaterowie. Pamięć o komunistach w przestrzeni miejskiej Krakowa.
10.20-10.40 Dr Piotr Trojański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Międzynarodowy Komitet Oświęcimski i jego rola w kształtowaniu pamięci ofiar Auschwitz w latach 1952-1970.
10.40-11.00 – przerwa kawowa
11.00-11.20 Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Historia – Polityka – Pamięć. Konteksty percepcji i zrozumienia.
11.20-11.40 Dr Józef Brynkus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rola i znaczenie pamięci indywidualnej i zbiorowej w procesie konstatowania faktów historycznych.
11.40-12.00 Mgr Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński), Gdzie leżą miejsca pamięci? – problemy terminologiczne w badaniach nad pamięcią a edukacją historyczną
12.00-12.20 Mgr Katarzyna Śleziak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), AKTION SAYBUSCH w pamiętniku wysiedlonego z Żywiecczyzny.
12.20-12.40 Mgr Aleksandra Kmak-Pamirska (Uniwersytet Jagielloński), „Nasza ojczyzna Gdańsk” – miasto Gdańsk w pamięci zbiorowej Gdańskich Katolików w Niemczech.
12.40-13.00 Ks. dr Jacek Waligóra, Kolejna „biała plama” w historii Ukrainy i Polski.
13.00-14.00 dyskusja i podsumowanie obrad

II. sekcja literaturoznawcza 9.00-14.00, s. 444 (Instytut Filologii Polskiej UP)

9.00-9.20 Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz (Uniwersytet Opolski), Motyw (nie)pamięci kulturowej w twórczości Jana Goczoła.
9.20-9.40 Dr Jagoda Wierzejska (Uniwersytet Warszawski), „... ten pociąg jedzie, nie zatrzymując się nigdy”. Pamięć wygnania w prozie polskiej po 1989 r.
9.40-10.00 Prof. dr hab. Elżbieta Mikoś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Literackie reprezentacje miejsc pamięci (na przykładzie twórczości Janusza Szubera).
10.00-10.20 Mgr Anna Barcichowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dyskurs pamięci w prozie Edgara Hilsenratha.
10.20-10.40 – dyskusja
10.40-11.00 – przerwa kawowa
11.00-11.20 Dr Irena Masojć (Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie), Fenomen socjokulturowy współczesnych śpiewów pogrzebowych na Wileńszczyźnie.
11.20-11.40 Mgr Anna Sieroń (Uniwersytet Jagielloński), Teatr z pamięci. Pamięć traumy i zapis doświadczenia w sztuce Eduarda Rovnera „Raróg”.
11.40-12.00 Mgr Anna Wywioł (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Funkcjonowanie pamięci w historii sztuki. Tożsamość dzieła jako treści symboliczna oraz wypadkowa tożsamości twórcy i odbiorcy.
12.00-12.20 Dr Agata Kucharska-Babula (Uniwersytet Rzeszowski), Pamięć i tożsamość w muzyce współczesnej.
12.20-13.00 – dyskusja
13.00-14.00 – podsumowanie obrad

III. sekcja edukacyjna 9.00-14.00 s. 539 (Instytut Filologii Polskiej UP)

9.00-9.20 Dr Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Źle zapamiętane? Okolice pamięci dzieciństwa.
9.20-9.40 Dr Marek Pieniążek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Budowanie na wyspach? Szkolne archipelagi tożsamości.
9.40-10.00 Mgr Sylwia Gajownik (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Obraz wojny w literaturze dla dzieci i młodzieży (analiza wybranych tekstów literackich).
10.00-10.20 Dr Danuta Łazarska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ocalić od zapomnienia czy puścić w niepamięć? Kilka refleksji na temat literatury i ucznia jako jej odbiorcy.
10.20-10.40 – dyskusja
10.40-11.00 – przerwa kawowa
11.00-11.20 Mgr Igor Marek Bykowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Literatura dziecięca jako nośnik historii w okresie zaborów.
11.20-11.40 Dr Marzena Bogus (Akademia Jana Długosza w Częstochowie), Spis książek poleconych i zakazanych Jana Śliwki z 1899 roku jako przykład manipulacji pamięcią edukacyjną.
11.40-12.00 Dr Marta Nadolna (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Książki dla dziewcząt na peerelowskich listach purgacyjnych.
12.00-12.20 Dr Grażyna Różańska (Akademia Pomorska w Słupsku), Poszukiwanie tożsamości w edukacji humanistycznej na przykładzie Kaszub.
12.20-12.40 Dr Anna Guzy (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Psychologiczne uwarunkowania pamięci.
12.40-13.00 – dyskusja
13.00-14.00 – Podsumowanie obrad

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz