Historia historii nierówna, czyli kilka słów o specjalnościach na kierunku historia (cz. 2)


Ciąg dalszy wędrówki po specjalnościach na kierunku historia i nie tylko… Niektóre uczelni oferują ciekawe kierunki związane z historią. Teraz zabieramy maturzystów m.in. do Olsztyna, Kielc, Opola, Częstochowy i Lublina. 

Historia historii nie równa, czyli kilka słów o specjalnościach na kierunku historia (cz. 1)

Na Podlasiu

Uniwersytet Białostocki na kierunku historia (na studiach I stopnia) proponuje maturzystom dwie specjalizacje:

- archiwistyczną,

- wiedzę o społeczeństwe.

Również studenci mogą studiować specjalność ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego. A tu czekają na nich m.in. takie zajęcia: wstęp do muzealnictwa, wiedza o dawnej książce, metody promocji dziedzictwa kulturowego czy podstawy dokumentacji zabytków.

Więcej informacji: http://historia.uwb.edu.pl/index.php/kandydaci

Częstochowskie propozycje

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oczekuje na maturzystów. A co im oferuje? Otóż w ramach kierunku historia można wybrać między kilkoma specjalnościami:

- nauczycielską,

- archiwistyczną,

- krajoznawczo-turystyczną,

- rekonstrukcją historyczną,

- antropologią historyczną,

- militarioznawstwem (ta specjalność musi być zatwierdzona przez Senta AJD).

Cóż… mamy standardowe specjalności – czyli nauczycielską i archiwistyczną, ale także kilka rzadziej spotykanych. Co można robić po historii? Wiadomo, że pracować w szkole (to jest mało realne przy zwolnieniach) lub jako archiwista. Jednak są też inne rozwiązania. Można pracować jako przewodnik lub pilot wycieczek – a tu przyda się własnie specjalność krajoznawczo-turystyczna. A ci, co działają lub chcą działać m.in. w bractwach, świetnie odnajdą się na rekonstrukcji historycznej – czy nie ma czegoś cudowniejszego niż możliwość odegrania roli Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły, Kościuszki lub Napoleona. Antropologia historyczna z kolei to pomysł dla tych, którzy lubią filozofię i socjologię. W ofercie AJD znalazło się taże coś dla zainteresowanych dawnym i współczesnym orężem.

Więcej informacji: http://www.wfh.ajd.czest.pl/h41,oDla-kandydatow---kierunki-studiow---historia

Historyczna bryza nad morzem

Szum morza to nie jedyna rzecz, która może przyciągnąć maturzystów. Uniwersytet Gdański w ramach kierunku historia oferuje dwie specjalności:

- nauczycielską w zakresie nauczania historii;

- archiwistyczną.

Natomiast funkcjonuje tam jeszcze jeden kierunek – krajoznawstwo i turystyka historyczna. W ramach zajęć – próczuzyskania potrzebnej wiedzy – student zdobędzie umiejętności zawodowe w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

Więcej informacji: http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand/kierunki/?tpl=/hist/hist1314#o oraz http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand/kierunki/?tpl=/hist/krajoznawstwo1314#o

Kochanowski wita w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach kierunku historia oferuje trzy specjalności:

- dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja,

- historia i kultura krajów obszaru anglojęzycznego,

- specjalizacja nauczycielska.

I tu przede wszystkim kuszą dwie pierwsze specjalności. Większość Polaków raczej zna język angielski, więc poznawanie historii krajów obszaru anglojęzycznego może być ciekawe. Natomiast bardzo często absolwenci kierunku historia szukają pracy w muzeach. Warto jednak mieć jakąś wiedzę na ten temat. I właśnie tu może przydać się specjalność dotycząca ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. A warto dodać, że niekoniecznie po niej trzeba pracować w muzuem – można znaleźć posadę w innych instytucjach zajmujących się promocją regionu.

UJK prócz historii proponuje maturzystom jeszcze dwa kierunki: organizację turystyki historycznej i militarystykę historyczna. W przypadku pierwszego z nich studenci mogą ograniczyć się do Polski (wybierając specjalność krajoznawstwo) lub otworzyć się na świat dzięki specjalności turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich. W ten sposób można zwiedzać i przy tym zarabiać za organizowanie wycieczek np. do Francji, Grecji czy Portugalii. Drugi kierunek przeznaczony jest dla lubiących historię wojskowości, a tych osób ciągle przybywa.

Więcej informacji: http://www.ujk.edu.pl/ihis/index.php/kierunki-studiow/kierunki-studiow

Krakowski wybór

Ci, którzy zamiast Uniwersytetu Jagiellońskiego wybiorą Uniwersytet Pedagogiczny, mogą wybrać między dwiema specjalnościami – historia i społeczeństwo (nauczycielska) oraz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Więcej informacji: http://www.up.krakow.pl/rekrut/informator2013.php?kod_rek=13500061

W Krakowie można udać się także na Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II. A tam w ramach kierunku historia czeka na studentów I stopnia szeroki wybór specjalności:

- religie Bliskiego i Środkowego Wschodu

- moduł turystyczny

- moduł publicystyczny

- moduł edytorski

- moduł administracyjny

- historia Kościoła

- Europa Wschodnia

- doktryny polityczne i prawne

- archiwistyka.

I tak prócz specjalności związanych z Kościołem czy religiami Uniwersytet Papieski oferuje coś dla osób lubiących pisać – i nie tylko teksty naukowe, ale też publicystyczne. W ramach drugiego modułu studenci są zapoznawani m.in. z gatunkami dziennikarskimi oraz warsztatem radiowym i prasowym. Na module edytorskim poznają chociażby warsztat edycji tekstu. Natomiast ci, którzy wolą formalności i papierki, odnajdą się na module administracyjnym – a tu zajęcia z prawa administracyjnego oraz technik organizatorskich i decyzyjnych. Stąd praktycznie blisko do doktryn politycznych i prawnych – a tu zajęcia np. z analizy polityki i historii konstytucjonalizmu. I oczywiście standardowa specjalność, czyli archiwistyka, również zagościła na tym uniwersytecie – a tu prócz zajęć teoretycznych, jak wstęp do archiwistyki czy archiwa zakładowe studenci zapoznawani są z ochroną i konserwacją zabytków archiwalnych. Nie zabraknie także zajęć z paleografii polskiej czy łacińskiej. Jednak są wśród przyszłych historyków osoby lubiące zwiedzać – i dla nich uniwersytet przygotował coś ciekawego, a mianowicie moduł turystyczny. A tu zajęcia z historii Krakowa, zapoznanie z zabytkami miasta, ale także z organizacją turystyki.

Więcej informacji: http://whidk.upjp2.edu.pl/index.php/studia2/162/

KUL jest cool

Katolicki Uniwersytet Lubelski oferuje dwa kierunki, które mogą zainteresować maturzystów: historię oraz krajoznawstwo i turystyka kulturowa. Zacznijmy od pierwszego z nich. W ramach historii studenci mają do wyboru kilka specjalności:

- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

- medioznawstwo historyczne

- ochrona dziedzictwa kulturowego

- specjalizacja pedagogiczna.

I tak poświęćmy chwilę drugiej i trzeciej specjalności. Medioznawstwo historyczne brzmi – według mnie – ciekawie. A ochrona dóbr kultury – często pojawiająca się na uczelniach jako osobny kierunek – to inne rozwiązanie. Dla kogo? Dla tych, którzy kochają zabytki.

Drugi kierunek, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, to zapoznanie przede wszystkim z kulturą materialną i duchową. Zajęcia dotyczą różnych rodzajów turystyki – militarnej, miejskiej, religijnej i pielgrzymkowej czy muzealnej i kolekcjonerskiej. Ponadto studenci uczą się ekonomii i zarządzania turystyką.

Więcej informacji: http://www.kul.pl/krajoznawstwo-i-turystyka-kulturowa,14987.html oraz http://www.kul.pl/dlaczego-warto,15662.html

Uniwersytet Łódzki

Łódź na kierunku historia oferuje dwie specjalności: ogólnohistoryczną i nauczycielską. Jednak jest małe „ale”. W ramach tej pierwszej jest kilka bloków zajęć:

- archiwalny,

- dziedzictwo kulturowe i historyczne ziem Polski środkowej,

- dzieje imperiów,

- historia stosunków międzynarodowych,

- turystyka historyczna.

I tak w ramach drugiego bloku – prócz zajęć typowo historycznych, czyli zapoznania z historią, kulturą ziem Polski środkowej – studenci uczą się, jak zarządzać regionem. W ramach bloku dzieje impreriów kładzie się nacisk na zrozumienie istoty procesu historycznego opartego na przyczynach i skutkach. Kolejny blok – historia stosunków międzynarodowych – jest chyba oczywisty, ale warto dodać, iż studenci poznają zagadnienia z zakresu teorii stosunków międzynarodowych, prawa dyplomatycznego czy konsularnego.

Natomiast maturzyści zamiast na historię mogą pójść w Łodzi na regionalistykę kulturową, kierunek zorganizowany przez trzy wydziały: Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny i Nauk Geograficznych. Także mamy tutaj kierunek o charakterze interdyscyplinarnym Nie zabraknie na nim historii, etnologii, filozofii, geografii i antropologii kulturowej. Ponadto studenci uczą się dwóch języków obcych.

Więcej informacji: http://www.historia.uni.lodz.pl/studia/stacjonarne/index.htm oraz http://wydzfilhist.uni.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=137

Warmia wita

Unwiersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie proponuje maturzystom w ramach kierunku historia dwie specjalności:

- nauczycielska z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

- turystyka historyczna.

Druga z nich powinna zaciekawić tych, którzy chcą nie tylko poznać bliżej historię i kulturę Warmii i Mazur, co również móc zarabiać jako przewodnicy czy pracownicy instytucji zajmujących się promocją regionu czy instytucji oświatowych i kulturalnych. Wśród zajęć przewidzianych dla tej specjalności warto wskazać chociażby historię turystyki, podstawy krajoznawstwa, marketing i zarządzanie w turystyce, geografię turystyczną świata i Polski, dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, projektowanie tras i imprez turystyki historycznej.

Więcej infromacji: http://www.uwm.edu.pl/historia/studia/nowe-oferty-ksztalcenia

Uniwersytet Opolski

Opole na kierunku historia postawiła na ciekawe specjalności (których większość na innych uczelniach funkcjonuje jako osobne kierunki):

- nauczycielska

- archeologia

- historia sztuki

- archiwistyka.

Zaskoczyli was? Mnie też. Pojawiają się takie zajęcia, jak np. popularyzacja wiedzy historycznej (na specjalności nauczycielskiej), archeologia prawna (archeologia), bibliologia i bibliotekoznawstwo (specjalność historia sztuki) czy Polonica w archiwach i bibliotekach poza granicami Polski (na specjalności archiwistyka).

Na szczególną uwagę zasługuje inny kierunek w Opolu – ochrona dziedzictwa kulturowego. A na nim takie specjalności:

- turystyka i rekonstrukcja historyczna,

- dokumentalistyka,

- strefa czarnomorska i Bałkany.

Na pierwszej studenci poznają, jak rekonstrukować wszystko – i zamki, i życie codzienne. Ponadto są przewidziane zajęcia z kostiumologii i public relations. Druga specjalność, czyli dokumentalistyka, ma na celu naczenie studentów opracowania różnego typu dokumentacji – zarówno archeologicznej oraz muzealnej i inwentaryzacyjnej, jak i archiwalnej, bibliotecznej i konswerwatorskiej. Aby dobrze wykonać swoją pracę, muszą poznać m.in. prawo autorskie czy epigrafikę, paleografię i neografię. Specjalność strefa czarnomorska i Bałkany dotyczy zarówno przedstawienia historii tego rejonu, jak i zapoznanie ze współczesnymi problemami. Na studentów czekają takie zajęcia, jak chociażby wprowadzenie do islamu i prawosławia.

Opole proponuje jeszcz jeden kierunek – antropologię mniejszości narodowych i społeczności lokalnych. A w jej ramach funkcjonują takie specjalności:

- Polonia i Polacy,

- mniejszości narodowe na Śląsku,

- menedżer regionu.

W ramach pierwszej z nich studenci poznają zarówno migracje ludności z ziem polskich już od XVIII w., ale także współczesne problemy Polonii w krajach Unii Europejskiej, Rosji, Białorusi i na Ukrainie. Druga specjalność to zajęcia o mniejszościach mieszkających na Śląsku, czyli Niemcach, Polakach, Żydach i Czechach. A tu pojawiają się też takie zajęcia, jak animacja społeczno-kulturalna. I trzecia specjalność, czyli menedżer regionu. Czego można się nauczyć? Otóż program jest szeroki – są zajęcia z podstaw rachunkowości, finansów publicznych, marketingu regionalnego, jak i historii i kultury w promocji regionu.

Do wyboru do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie na Uniwersytecie Opolskim.

Więcej informacji: http://rekrutacja.uni.opole.pl/katalog.php?op=info&id=2-H-D3&kategoria=, http://rekrutacja.uni.opole.pl/katalog.php?op=info&id=2-HODK-D3&kategoria= oraz http://rekrutacja.uni.opole.pl/katalog.php?op=info&id=2-AMN-D3&kategoria=

UKSW zaprsza

Wybierając się na UKSW, należy zwrócić uwagę na jedno – mianowicie uprawnienia do pracy jako archiwista i bibliotekarz można uzyskać dopiero po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku historia. A co czeka studentów na I stopniu? Cóż… studium pedagogizacji, by móc uczyć historii i WOSu. Jednak to nie wszystko. Jest też możliwość studiowania specjalności Historia Cywilizacji Śródziemnomorskiej. A tam przygotowują absolwentów do pracy w instytucjach naukowych, kultury oraz placówkach dyplomatycznych. W ramach zajęć – prócz zapoznania z kulturą i historią cywilizacji śródziemnomorskich – studenci poznają również aspekt recepcji antycznych osiągnięć w literaturze, sztuce i filozofii w nowożytnej kulturze europejskiej. Ponadto zapoznawani są z poszczególnymi państwa – ich geogarfię i sytuację geopolityczną.

Maturzyści mogą być też zainteresowani innym kierunkiem – ochroną dóbr kultury i środowiska. Nigdzie nie ma takiego kierunku. Co jeszcze może zaciekawić Was? Prawdopodobnie to, iż wystąpiono o uznanie tego kierunku za zamawiany. Zajęcia dotyczą ochrony zabytków, środowiska i krajobrazu kulturowego – i tak są wykłady i ćwiczenia z historii sztuki, ogrodów i krajobrazu czy też podstaw biologii i ochrony przyrody.

Więcej informacji: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/sites/default/files/WNHiS%20HISTORIA.pdf, http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/sites/default/files/hcs.pdf oraz http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/78

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz