Projekty archiwów państwowych w III edycji Programu Kultura +


Akta miejskie, gminne oraz księgi metrykalne i stanu cywilnego z terenu m.in. Mazowsza, Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Mazur i Górnego Śląska z zasobu archiwów państwowych, w latach 2013-2015 zostaną zdigitalizowane i udostępnione w internecie dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach tegorocznej edycji Programu Kultura+, priorytet Digitalizacja.

Archiwa Panstwowe logoPonadto zostaną rozbudowane pracownie digitalizacji w archiwach państwowych we Wrocławiu i Krakowie. Pozwoli to na utrzymanie dotychczasowego tempa digitalizacji prowadzonej w archiwach państwowych, to jest blisko 11 mln skanów rocznie.

Pośród 42 beneficjentów trzeciej edycji programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzonego przez Narodowy Instytut Audiowizualny, dotację otrzymało 12 archiwów państwowych. Środki, na łączną kwotę 2 652 418 złotych, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów związanych z digitalizacją i udostępnianiem akt oraz tworzeniem infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych

Wykaz projektów, które będą realizowane przez archiwa państwowe w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja w latach 2013-2015:

Kontynuacja projektu digitalizacji materiałów ewidencji ludności Wielkopolski w okresie XIX i XX w. - projekt Archiwum Państwowego w Poznaniu,

Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie - projekt Archiwum Państwowego w Lublinie,

Rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej - projekt Archiwum Głównego Akt Dawnych, który zakłada m.in. digitalizację ksiąg miejskich, których zawartość stanowi obfita spuścizna aktowa kancelarii miejskich funkcjonujących w miastach królewskich. Digitalizacji zostaną poddane akta ziemskie i grodzkie z terenu Mazowsza. Projekt zakłada również rozwinięcie i wdrożenie na masową skalę planowej digitalizacji zabezpieczającej w archiwum, która pozwoli znacznie zwiększyć dostęp do treści dokumentów wszystkim zainteresowanym oraz przyczyni się do zahamowania procesu niszczenia oryginalnych rękopisów,

Digitalizacja ksiąg USC z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski - projekt Archiwum Państwowego w Lesznie,

Digitalizacja Akt miasta Koszalina z lat 1555-1945 oraz wybranych map i planów - projekt Archiwum Państwowego w Koszalinie,

Rozbudowa pracowni digitalizacji w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (m.in. zakup urządzeń skanujących oraz stacji graficznych wraz z oprogramowaniem do obróbki i konwersji skanów) - projekt Archiwum Państwowego we Wrocławiu,

Digitalizacja, indeksacja i udostępnienie spisu ludności Łodzi - projekt Archiwum Państwowego w Łodzi,

Doposażenie pracowni digitalizacji o wielkoformatowy skaner dziełowy formatu A0 - projekt Archiwum Narodowego w Krakowie,

Akta gmin mazurskich - digitalizacja i publikacja w internecie materiałów archiwalnych - projekt Archiwum Państwowego w Olsztynie,

Wielokulturowy Górny Śląsk w aktach urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1910 - projekt Archiwum Państwowego w Katowicach,

Zakończenie digitalizacji ksiąg metrykalnych (XVI-XX w.) i urzędów stanu cywilnego z terenu Pomorza Zachodniego. Rozbudowa biblioteki taśmowej - projekt Archiwum Państwowego w Szczecinie,

Budowa pracowni digitalizacji w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy Ekspozytura w Milanówku - projekt Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz